hakotelהיום התקיים בכנסת כנס בנושא "הכותל לכולנו" של השדולה לשוויון אזרחי ופלורליזם בראשות ח"כ ניצן הורוביץ וח"כ שלמה מולה. בכנס השתתפו נציגים מכל זרמי היהדות, חברי כנסת, ראשי קהילות מארה"ב, וראשי ארגונים פלורליסטיים מכל הארץ. הכנס דן בחוסר השוויון וחוסר הסובלנות כלפי הזרמים השונים בכותל - בין השאר באפשרות לקיים אירועים מעורבים לנשים וגברים, בקיום תפילות נשים בכותל, ובשמירת צביונו של הכותל כמקום בעל חשיבות לאומית הפתוח לכולם

במהלך הכנס הציג ח"כ הורוביץ הצעת חוק חדשה שבאה לתקן את חוק המקומות הקדושים ולהבטיח סובלנות ופלורליזם לכל הזרמים השונים ביהדות. הצעת החוק תונח על שולחן הכנסת בימים הקרובים

בכנס גינה ח"כ הורוביץ גינה את מעצר יו"ר נשות הכותל, ענת הופמן, אתמול עקב החזקת ספר תורה ברחבת הכותל ואמר: "חמור מאוד שבישראל 2010 עוצרים אישה בשל החזקת ספר תורה ברחבת הכותל. הכותל שייך לא רק לגברים חרדים ואורתודוקסיים. הוא שייך לכולנו: לכל עם ישראל על כל חלקיו ומגזריו. אני מחזק את ענת הופמן ונשות הכותל במאבקן הצודק על זכותן להיות יהודיות על פי דרכן ולהתפלל במקום הקדוש ליהודים כמו כל אדם אחר".

ביחס להצעת החוק החדשה אמר ח"כ הורוביץ, "הכותל הופך משנה לשנה לנחלתם הבלעדית של הזרמים הקיצוניים באורתודוקסיה היהודית. ההחמרות וההפרדות בכותל וברחבתו רק הולכות ונעשות נוקשות יותר עם הזמן. הגיעה העת להחזיר את הרחבה לידי העם היהודי כולו, על כל זרמיו וגווניו. צריך לאפשר לכל אחד למצוא את מקומו במקום המיוחד הזה, בין אם מדובר בחילוני או חרדי, רפורמי, קונסרבטיבי, או בעל כיפה סרוגה - נשים וגברים. ללא פלורליזם וכבוד הדדי, ייפגע מעמדו של הכותל כמרכז רוחני יהודי עולמי. הצעת החוק שלנו תבטיח כותל לכולם ברוח עקרונות היסוד של מגילת העצמאות"

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS