ח"כ ד"ר עפו אגבאריה וח"כ שלמה מולה, ראשי השדולה נגד גזענות בכנסת, יוזמים הצעת חוק שמטרתה להחמיר את הענישה בעבירת גזענות שנעשתה ע"י עובד ציבור. בנוסף, בעקבות מכתב הרבנים שקרא לאסור השכרת דירות לערבים, גורסת הצעת החוק החדשה כי הפרשנות של כתבי דת שמשמעה הסתה לגזענות תחשב כעבירה

ההצעה מחמירה בעבירות לגבי עובדי ציבור, בכך שהיא מעלה את רף הענישה מחמש שנים לשבע שנים, וקובעת ענישה מינימאלית בניגוד למצב היום. לאחר מכתב הרבנים התמקדה חלק מהביקורת הציבורית בעובדה כי רוב הרבנים החתומים על המכתב הינם עובדי ציבור.

עוד הוצע כי היועץ המשפטי לממשלה יהיה חייב להשיב לבקשה לפתיחת חקירה בעבירות גזענות תוך 60 ימים בתשובה מנומקת ומפורטת.

"הגזענות היא מכת מדינה החובשת כובעים שונים, עבירת הגזענות הינה עבירה חמורה במיוחד לאור השלכותיה החברתיות על התושבים והפגיעה ביחסים בין האוכלוסיות השונות" כך כתבו חברי הכנסת בדברי ההסבר להצעת החוק. בנוסף, בימים אלו ח"כ חנא סויד יוזם הצעה נוספת להרחבת ההגדרה של גזענות בחוק.

יו"ר השדולה נגד גזענות בכנסת קוראים להצטרפות כל חברי הכנסת להצעה, וכן לגיבוש חזית חזקה לבלימת הגל הגזעני, כהגדרתם.

על ההצעה חתמו עד עכשיו חברי הכנסת עפו אגבאריה, שלמה מולה, מוחמד ברכה, חנא סויד , דב חנין, נינו אבסדזה, אילן גילאון,חנין זועבי ומסעוד גנאים.