חוק ירושלים

(ירושלים)

"הפתרון למשבר הכלכלי של עיריית ירושלים צריך לבוא מן הממשלה ולא דרך העלאת מיסי הארנונה או צמצום מספר הפטורים, אשר יובילו בהכרח לכך שמשפחות מרובות ילדים ובעלות מצוקה כלכלית יזדקקו לשירותי הרווחה הקורסים". כך אמר יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס בדיון על הצעת חוק ירושלים בירת ישראל בוועדת הכספים. מטרת ההצעה, לקדם את פיתוחה של העיר