חברת שירן

(הדופק הפוליטי)

יו"ר ועדת חוקה ח"כ דוד רותם: "יש לדאוג לכך שחיילי צה"ל ייהנו מהמחירים הנמוכים ביותר, כאשר הם באים לקנות בקנטינות המוצבות בבסיסי צה"ל ברחבי הארץ". ועדת חוקה, חוק ומשפט דנה אמש בבקשה להחיל את התקנות לפטור מחובת מכרזים על חברת שירן המפעילה את שירותי הקנטינות בצה"ל, החברה הנמצאת בבעלות מלאה של האגודה למען החייל (אל"ח). הוועדה האריכה את תוקפן של התקנות, בתנאי שהחוזה שייחתם לא יהיה ליותר משנה, וזאת על אף דרישת משהב"ט כי פרק זמן זה יארך שנתיים