יו"ר ועדת חוקה ח"כ דוד רותם: "יש לדאוג לכך שחיילי צה"ל ייהנו מהמחירים הנמוכים ביותר, כאשר הם באים לקנות בקנטינות המוצבות בבסיסי צה"ל ברחבי הארץ". ועדת חוקה, חוק ומשפט דנה אמש בבקשה להחיל את התקנות לפטור מחובת מכרזים על חברת שירן המפעילה את שירותי הקנטינות בצה"ל, החברה הנמצאת בבעלות מלאה של האגודה למען החייל (אל"ח). הוועדה האריכה את תוקפן של התקנות, בתנאי שהחוזה שייחתם לא יהיה ליותר משנה, וזאת על אף דרישת משהב"ט כי פרק זמן זה יארך שנתיים

יו"ר הוועדה ח"כ דוד רותם וח"כ איתן כבל התנו סיכום זה בכך שמחירי המוצרים בקנטינות יהיו הנמוכים ביותר בשוק, וכי על אל"ח לדאוג לכל מאתיים העובדים של חברת שירן, אשר רובם ככולם עובדים שנים רבות בחברה ונותנים שירות לחיילים בבסיסי צה"ל ברחבי הארץ. "חשוב להדגיש כי המחירים קבועים גם היום בתקנות, ועל חברת שירן לעמוד בתקנות אלה" אמר ח"כ רותם, והוסיף:"אני דואג גם לחיילים שיקבלו את השירות הטוב ביותר ואת המחירים הזולים ביותר, וגם לעובדי בעלי המשפחות, אשר אסור לתת לכך שהם יושלכו לרחוב". ח"כ רותם הורה למשהב"ט ואל"ח לקבל דיווח בעוד ארבעה חודשים על מחירי המוצרים בקנטינות ועל התפתחות המכרז.

נציגי משהב"ט בראשותו של עו"ד אחז בן ארי היועץ המשפטי של המשרד, טענו כי הטענה שחברת שירן מוכרת לחיילים מוצרים במחירים גבוהים מהמקובל בשוק איננה נכונה, וכי המשרד מפעיל מערכת פיקוח נוקשה על חברת שירן ע"י חברה חיצונית. עוד טענו אנשי המשרד כי המחירים של חמישים המוצרים המבוקשים ביותר בקנטינות כלל אינם נקבעים ע"י חברת שירן, אלא ע"י משהב"ט לרווחת החיילים.

דברים אלה באים בניגוד לדו"ח שהוצג בעת הדיון לאחר בקשתו של יו"ר הועדה, דו"ח אשר הוזמן ע"י משבה"ט ונערך ע"י חברת הסקרים "מרטנס הופמן" ובו רשימה של 83 מוצרים אשר נמכרים בקנטינות הצה"ליות, בהם נמצאה חברת שירן יקרה יותר בהשוואה למחירי השוק.

נציגי האגודה למען החייל, ובהם יו"ר האגודה אביגדור קהלני, טענו כי רוב מכריע של רווחי חברת שירן מופנים לרווחת החיילים באופן ישיר. עוד הוסיפו כי "הניסיון מלמד שכשזכיין פרטי מנהל את הקנטינות הדבר יוצר בעיות, כמו למשל שמוצרים אשר הובטחו כזולים יותר בעת המכרז כלל אינם קיימים בפועל, וקשה מאוד לפקח על שעות העבודה בבסיסים מרוחקים."

נציגי חברת דדש טענו מנגד כי דברים אלו בטלים משום שאין למשה"ט כל ניסיון עם הפעלה של חברה פרטית את הקנטינות לחיילים, וכי דווקא יציאה למכרז ותחרות תביא לירידת מחירים בחנויות אלה. נציגי החברה הציגו נתונים על פיהם המחירים של המוצרים הנמכרים על ידי שירן לחיילים יקרים באופן משמעותי גם מהמחירים ששירן עצמה הציעה במסגרת מכרז אחר בו התמודדה

תקנות חובת המכרזים מאפשרות כבר היום פטור מחובת מכרזים על התקשרות של משרד הבטחון עם האגודה למען החייל לקבלת שירותים לרווחת החייל. מכוח סעיף זה, התקשר משרד הבטחון ללא מכרז עם חברת שירן - חברת בת של אל"ח שהוקמה לצורך הפעלת קנטינות בבסיסי צה"ל. על ההתקשרות של חברת שירן עם משהב"ט ללא מכרז הוגשה עתירה לבית המשפט על ידי חברת דדש מפיצי הדרום חברה לשיווק בע"מ.

בית המשפט המחוזי קבע כי לא היה מקום לפטור את העסקה ממכרז. כפי שנכתב בפסק הדין "כאשר מדובר בפטור ממכרז, יש לפרש את התקנה על דרך הצמצום לאור עקרונות העל של השיטה, לפיהם "דרך המלך" בהתקשרויות היא באמצעות מכרז". עוד עמד בית המשפט על הבדל מהותי בין אל"ח לבין ש.י.ר.ן, שכן בעוד שעל פי תקנות אל"ח הוקמה האגודה על מנת להיטיב עם חיילי צה"ל ועימם בלבד, הרי שעל פי התקנון של ש.י.ר.ן יכולה החברה לפעול לקידום ענייני אוכלוסיה רלוונטית אחרת, מלבד חיילי צה"ל. מאחר שכך, קבע בית המשפט כי סעיף 3(18) לא חל בעניין זה ולכן ההתקשרות פסולה, ועל המדינה להוציא מכרז להפעלת הקנטינות.

בערעור מנהלי שהוגש לבית המשפט העליון קבע בית המשפט העליון כי המסקנות של בית המשפט המחוזי מקובלות עליו ואולם אין בכך כדי לחייב את המדינה לצאת למכרז, אלא עליה לקבל החלטה אם לעשות כן או לתת את השירות באמצעות אל"ח או באופן אחר, לאחר שתאפשר לצדדים להשמיע טענותיהם.

מלבד פסיקת בית המשפט, הועלו כנגד חברת שירן טענות רבות של חיילים כי בקנטינות אשר היא מפעילה נמכרים מוצרים רבים במחיר הגבוה ממחיר השוק, וזאת תוך ניצול

העובדה כי ברוב מכריע של המקרים אין לחיילים כל ברירה אחרת, אלא לקנות בקנטינות הצה"ליות. במקרים רבים אף התקיימו בבסיסים רבים התארגנויות פרטיות של חיילים להפעלת מעין "קנטינות פרטיות", ע"מ לאפשר לחיילים לקנות במחירים זולים יותר ממחירי חברת שירן.