ועדת הפנים דורשת ממשרד האוצר להגדיל את תקציב הרשות לשיקום האסיר: "הגדלת התקציב הינה השקעה מזערית שתניב רווח עצום הן לקופת המדינה והן לחברה הישראלית." במהלך הועדה הציג מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר, ד"ר חיים איילון, את המצוקה התקציבית בה נתונה הרשות, אשר גוררת אחריה השלכות חברתיות קשות. בין המצוקות שציין ד"ר איילון: בעקבות המחסור בתקציב ראוי, הרשות לשיקום האסיר אינה יכולה לספק מענה הולם למרבית האסירים המשוחררים במרבית הישובים ברחבי הארץ, ונכון להיום מטפלת רק ב-כ-16% מהישובים בישראל- עובדה התורמת לקטיעת הרצף הטיפולי של תהליך שיקום, אשר החל בכלא.

כלים

בנוסף ציין ד"ר איילון כי הבעיה התקציבית הקיימת מביאה פעמים רבות למצב אבסורד המונע שחרורם המוקדם של אסירים מהכלא (אסירים אשר זוכו בהתנהגות טובה), עקב אי יכולתה הכלכלית של הרשות לשקמם. במהלך הדיון הביע יו"ר הועדה, ח"כ דוד אזולאי, את תדהמתו הרבה מהמצב הנתון וציין כי על הסנגוריה הציבורית לזעוק בנושא ולסייע לרשות לשיקום האסיר בהגדלת תקציבה הכספי.

כיום מתפקדת הרשות לשיקום האסיר באמצעות תקציב שנתי מזערי של כ-14 מיליון ₪ בלבד, המשמשים אותה למתן שירותי שיקום, יישום תוכניות שיקומיות, העסקת רכזי קהילות ועוד בכל רחבי הארץ, כאשר על מנת לעמוד בדרישות חוק שיקום האסיר (אשר מתוקפו פועלת הרשות) כלשונו, נדרש לרשות סכום של כ-40 מיליון ₪, אשר יאפשר לה לתפקד באופן יעיל ושוויוני בכלל האסירים המשוחררים הזכאים לתוכניות שיקום.

ח"כ דב חנין וח"כ אריה ביבי, אשר לקחו חלק בדיון, ציינו כי ההשקעה הדרושה הינה מזערית ביחס לתועלת הרבה שתצמיח הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית. ע"פ מחקרים, פירושה של תוספת זו הינה חיסכון כספי למשק של למעלה ממיליארד שקלים.

לדברי ד"ר חיים איילון, מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר:"מאז כניסתי לתפקיד לפני כחצי שנה, אנו עובדים מול האוצר השכם וערב, על מנת להגדיל את תקציב הרשות, ובינתיים עקב אי הבנת המשמעויות החשובות והחברתיות ההכרחיות של הרשות, ניסיונותינו עלו בתוהו. אנו מקווים כי היום, לאחר שהביע יו"ר הועדה את תמיכתו בדרישתנו, ייענה משרד האוצר לדרישה ויאפשר לנו לבצע עבודתנו ע"פ דרישות החוק ובאופן שיתרום רבות לחברה ולמדינה."

לדברי יו"ר הרשות, ד"ר מאלק עמרור- עו"ד ורו"ח:" חשוב לזכור כי ישנם 3 סוגי אוכלוסיות שכיום לא מקבלות מענה הולם כלל: אוכלוסיית בני המיעוטים, העולים החדשים והדתית- חרדית, המהווים כ-70% מכלל האסירים הפליליים במדינת ישראל. תקציב ראוי יאפשר לנו לטפל באופן הולם ומיידי באוכלוסיות אלו"

הרשות לשיקום האסיר, הפועלת מתוקף חוק הרשות לשיקום האסיר התשמ"ג (1983) הינה הגוף היחיד בארץ העוסק בשיקומו של האסיר לאחר שחרורו מהכלא ובשילובו חזרה בחברה. על מנת לקיים את דרישות החוק מפעילה הרשות יועצי שיקום בכלא ורכזי שיקום בקהילה, האחראים על בניית תוכניות השיקום, וכן על ליווי צמוד של האסיר המשוחרר לאורך כל תהליך השיקום.