בדיון בוועדת הכספים של הכנסת בנושא המשבר הלאומי בשוק הדיור, תקף סגן יו"ר הכנסת ח"כ מגלי והבה את התעלמותה של הממשלה ממצוקת הדיור השוררת בקרב האוכלוסייה וחוצה את כלל המגזרים בישראל

במהלך הדיון התייחס ח"כ מגלי והבה לנתונים לפיהם קיימת מגמה שלילית בסך הכולל של הבניה ביוזמה הציבורית והפרטית: "האבסורד הוא שמשנת 2000 עד לשנת 2009 ירד אחוז הבניה ביוזמה הציבורית בכ- 73%, כאשר מן הצד השני של המתרס אנו חוזים בעליה מינורית של 4% של בניה ביוזמה הפרטית. הדבר פוגע ביכולתם של אזרחים ככלל ושל זוגות צעירים בפרט להגשים את זכותם הבסיסית לרכוש דירה ראשונה, וההשלכות מדיניות זו חמורות עוד יותר כאשר המדובר בפריפריה ובמגזר המיעוטים", אמר ח"כ והבה.

עוד טען ח"כ והבה כי מדיניות חלוקת הקרקעות לזוגות צעירים וחיילים משוחררים כמעט ואינה מתבצעת בשטח: "למרות טענות הנשמעות מכיוון הממשלה לפיהן ישנו היצע רב של קרקעות ביישובים השונים, הרי שבפועל עלויות הפיתוח אינן מאפשרת לציבור לממש את זכותם זו", אמר ח"כ והבה והוסיף: "משבר הדיור מחייב את כל סיעות הבית לקרוא לממשלה לפתור את הסוגיה על ידי שחרור מהיר של יותר קרקעות שמיועדות לבנייה, לחזור לשיטת סבסוד עלויות הפיתוח ולדאוג למענקי פריפריה על מנת שהלוואת המשכנתא תוכל להשתלם ולאו דווקא על ידי הבנקים". בסיום הדיון התחייב ח"כ מגלי והבה להמשיך ולפעול בנושא עד למציאת פתרון ראוי למצוקת הדיור.