התחנה המרכזית בתל אביב

(הדופק הפוליטי)

ברוח המחאה הארצית למען צדק חברתי, מטה המאבק של שכונות דרום תל אביב יוצא לפעילות נוספת - נגד התחנה המרכזית בת"א. הפעילים החברתיים יקיפו את התחנה המרכזית בת"א בשרשרת אנושית, ויעשו סביבה 7 הקפות