hafganaהצעת החוק החדשה לאיסור הפגנות מול בתי עובדי ציבור מייצרת, אולי לראשונה בתולדות ישראל - קואליציה אופוזיציונית נדירה מקיר לקיר, אליה שותפים אשת הימין אורית סטרוק מחברון וח"כ ניצן הורוביץ ממרצ, ארגון זכויות האדם ביש"ע יחד שלי יחימוביץ, והאגודה לזכויות האזרח עם ארגון הנכים, בחבירה פוליטית בלתי אפשרית שתצא להיאבק בחוק החדש

כלים

"בשקט בשקט, מנסה הפרקליטות להפוך את עובדי המדינה לאזרחים שווים יותר מאיתנו. למנוע כל אפשרות למחאה או הפגנה על עוולות או עיוותים, לאסור על משמרות והנפת כרזות, ולהפוך את חזון ה"אח הגדול" למציאות ממשית." אומרים מובילי המחאה החדשה, על הצעת החוק שמקדמת בימים אלו ממש פרקליטות המדינה. "החוק נועד להפלות לטובה את עובדי הציבור מכל שאר אזרחי ישראל."

"מול הבתים של כולם מותר יהיה להפגין, גם אם זה לא מוצא חן בעיניהם או מפריע להם. כך למשל מותר יהיה להפגין מול נבחרי ציבור, וגם מותר יהיה לקיים אירועי מחאה ליד בתיהם של אנשים פרטיים, או בכירים מהמגזר הפרטי (מנהל קבוצת כדורגל, מנהל מפעל וכו'). רק מול ביתם של עובדי הציבור - אסור יהיה להפגין.

קבוצה של עובדי ציבור בכירים, בעיקר בפרקליטות, שפיתחו דוקטרינה שלמה לפיה בכל הסוגיות המכריעות בחיי המדינה הם-הם שיקבעו ולא נבחרי הציבור. אבל - כשהחלטותיהם לא ימצאו חן בעיני הציבור, הם שולחים את הציבור להפגין מול בתי הנבחרים. כך למשל: מי שמתנגד להחלטותיו של עו"ד חביליו, יאלץ להפגין מול ביתו של ניר ברקת, מי שמתנגד להחלטותיו של שי ניצן, יאלץ להפגין מול ביתו של השר יעקב נאמן." נאמר בנייר עמדה שהפיץ המטה החדש נגד החוק.

בינתיים נבלמה התוכנית בועדת הפנים של הכנסת. שם נרשמה קואליציה נדירה של ארגוני מחאה מימין ומשמאל, וגם של ארגוני נכים ועובדים, שלא מוכנים להגבלות החדשות שהפרקליטות מתכננת.

לדברי מארגני המחאה הפגנות מול בתיהם של מקבלי ההחלטות הם חיוניות ולא ניתן להסתפק רק בהפגנה מול משרדיהם. "מי שמכריע על גורלם, חייהם ועתידם של אחרים – צריך להיות מוכן לשמוע את קולם ואת זעקתם," הם אומרים.