הרצל שלם

(גוש דן)

אגודת השייט של הפועל תל-אביב פועלת במרינה שנים, תוך שהיא מסרבת לחתום על חוזה המעגן את זכויותיה וחובותיה. בתחילת השבוע שלחה הנהלת אתרים, באמצעות משרד עורכי הדין קפלן אלון גור ,מכתב חריף להנהלת האגודה בו היא תובעת חתימה מיידית בתוך 10 ימים על החוזה ולא תפעל אתרים להפסקת הפעילות של האגודה במקום