מזכ"ל תנועת הקיבוץ הדתי, נחמיה רפל, הביע את צערו על החלטתם של רבנים שלא לשתף פעולה עם המשטרה בפרשת הספר "תורת המלך". רפל אמר: "איננו יכולים לקבל שיש אזרח במדינה שהוא מעל החוק. לא התורה נמצאת בחקירה, כפי שטענו הרבנים, אלא אזרחי המדינה, שנתבקשו להבהיר את דעתם בפני המופקדים על שמירת החוק במדינת ישראל"

כלים

"זכותם של הרבנים להביע את דעתם ההלכתית בכל נושא, אבל חובתם לציית לחוקי המדינה. מובן מאליו שכללים אלו חלים על כולם כאחד, כולל אנשי אקדמיה וכל מי שנותנים ביטוי פומבי לעמדות ולדעות מעוררות חשש לחריגה מגדרי החוק. אסור לגורמי אכיפת החוק להפלות לטובה או לרעה אזרחים שנחשדים בפעילות הנוגדת את החוק."

רפל הוסיף כי "לנגד עינינו הולכים וגדלים הפערים בתוך ה חברה הישראלית, ו "לא רק">לא רק הפער שבין דתיים לחילוניים אלא גם בתוך המיגזר הציוני-דתי גדל הפער בין הדוחפים לקיצוניות לבין אנשי דרך שביל הזהב. יש אפוא לשאוף למתינות ולכוון את דברינו ומעשינו לכך."