הצ"ח ההגבלים העיסקיים פ/1327 אשר הניח ח"כ אמנון כהן עברה היום בקריאה טרומית במליאת הכנסת ברוב של 39 בעד ו-2 נגד, למרות התנגדות הממשלה. עיקרי התיקון המוצע נועדו להתמודד עם כשל תחרותי מרכזי רווח בענפי המשק בהם קיים צירוף של מיעוט מתחרים וחסמי כניסה גבוהים, התיקון נועד להעמיד מערכת חדשה של כלים להתמודדות אפקטיבית עם בעיות תחרות מסוג זה

הוראות החוק כיום אינן נותנות מענה מספק לתופעה זו ולכן מוצע ליתן לממונה על ההגבלים העסקיים כלים על מנת שיוכל לטפל בתופעה ובכלל זה סמכות ליתן הוראות להסיר חסמי כניסה או חסמי מעבר או להקל בהם.

לדברי ח"כ אמנון כהן דיני ההגבלים העסקיים נועדו להבטיח תחרות חופשית במשק ובכך לקדם את האינטרס של ציבור הצרכנים ליהנות ממוצרים ושירותים באיכות טובה יותר ובמחירים סבירים. ראוי כי חוק ההגבלים העסקיים יתן מענה לשוק הנשלט ע"י מספר מצומצם של גופים כלכליים בודדים השולטים בו.