שר התמ"ת שלום שמחון הביא לאישור ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק ביוזמת רשם המהנדסים והאדריכלים במשרד התמ"ת, שמטרתה לפטור אדריכלים ומהנדסים בעלי רישיון מתשלום אגרות מיותרות. על פי נוסח ההצעה, שתועלה להצבעה במליאת הכנסת השבוע, יוכלו האדריכלים והמהנדסים לשלם את אגרת הרישוי עד חודש מרץ במקום ינואר כפי שקבוע בחוק כיום ובכך תצומצם הסבירות לאחר את מועד התשלום ולשלם כפל אגרה

חוק המהנדסים והאדריכלים (הוראת שעה), התשע"ב-2012, קובע כי מהנדס או אדריכל המבקשים לבצע בשנה מסוימת פעולות שיוחדו למתכנן רישוי, חייב לשלם עד חודש ינואר של אותה שנה את אגרת הרישוי. אי תשלום אגרה במהלך חודש ינואר, גורר אחריות תשלום כפל אגרה.

מטרת החוק המוצע, היא להאריך באופן זמני את התקופה בה רשאים מהנדסים ואדריכלים לשלם את התשלום הרגיל עבור אגרת הרישוי, מחודש ינואר ל 'עד סוף חודש מרץ' של אותה שנה. קביעת ההסדר המוצע בהוראת שעה לשלוש שנים, תאפשר לבחון את ההסדר הקיים לתשלום אגרה ולבחון אפשרות לקביעת הסדר חדש קבוע לתשלום אגרת הרישוי.

בן עמי כופר, רשם המהנדסים והאדריכלים במשרד התמ"ת: "מחלקת רשם המהנדסים והאדריכלים במשרד התמ"ת, שולחת לכלל המהנדסים ואדריכלים הרשומים בפנקס הרישוי, הוראה לתשלום אגרת רישוי שנתית. מניסיוננו עולה כי העומס התקופתי הכבד בתקופת חידוש הרישיונות, גורר עיכוב רב. העיבוד השנתי של מאגר בעלי הרישיונות מתבצע רק בתחילת ינואר, כשלאחריו נשלח קובץ נתונים לספק מרכזי. הספק מעביר הגהות לאישור המשרד ורק לאחר מכן נשלחות אגרות הרישוי לאזרחים. פעולות אלו אורכות בין שבוע לעשרה ימים, הבאים על חשבון הזמן המוגדר בחוק לתשלום אגרה ומחייב תשלום כפל אגרה מיותר. הצעת החוק נועדה לשים סוף לעוול הזה."

מיכל אבגנים, מנהלת מחלקת רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים במשרד התמ"ת – "בהרבה מקרים, כתובתם של המהנדסים או האדריכלים אינה מעודכנת במאגרי 'רשם המהנדסים' בתמ"ת. האזרח מבקש הרישיון או חידושו נדרש לפנות למחלקה לשם הנפקת אגרה נוספת, דבר שמעכב את ביצוע תשלום האגרה בזמן. בסופו של דבר, כ-15% ממבקשי הרישיון או חידוש הרישיון טוענים שהאגרה הגיעה לביתם ימים ספורים לפני שפג התוקף לתשלום וחבל. שינוי החוק יאפשר לאדריכלים והמהנדסים, להסדיר את התשלום בזמנם הפנוי וללא לחץ של 'הרגע האחרון'. בימים אלה, אנו שוקלים מתווה חלופי קבוע כפתרון לבעיה, אך עד לסיום עבודת המטה בנושא ועל מנת שנוכל לבחון את ההסדר החלופי המוצע, נדרשת הוראת שעה שמוצעת כתיקון לחוק."