הפרשייה הביטחונית החדשה

(הדופק הבטחוני)

האגודה לזכויות האזרח דורשת להסיר את צו איסור הפרסום מהפרשייה הביטחונית החדשה, שמסעירה את המיגזר הערבי. עו"ד לילה מרגלית פנתה מהאגודה לזכויות האזרח לבית המשפט, בבקשה דחופה להסיר את צו איסור הפרסום מעל "הפרשייה הביטחונית" החדשה