azeretnoarלקראת סיום העצרת לזכר רבין, במהלך "שיר לשלום" הניפו במפתיע חברי הנוער העובד והלומד, השומר הצעיר והמחנות העולים שלט על הבמה: "לעצור את תורת המלך"

"גם את הדברים הנעימים פחות צריך להגיד מעל הבמה" כך אומר רועי יסוד, רכז תנועת הנוער העובד והלומד.

"פנינו למארגני העצרת וביקשנו שתהיה התייחסות במהלך העצרת לספר תורת המלך המסית להרג גויים חפים מפשע ובהם פעוטות. חשבנו שהעצרת חייבת להתייחס לסכנה המרחפת על הדמוקרטיה בישראל. הרגשנו חובה להדגיש את הנושא מעל הבמה גם ללא הסכמתם המוקדמת של המארגנים. זו הצוואה שהותיר לנו הרצח".