מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרי משטרת ישראל, פינו מסיגי גבול שניסו להשתלט על מבנים עתיקים באזור חמאם אל פאשה (תיאטרון חיפה) והפכו אותם למאורות סמים. זוהי הפעם השנייה בשנה האחרונה שמסיגי גבול ועבריינים מנסים להשתלט על המתחם

כלים

מבצע אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בחיפה הסתיים בפינוי פלישה לאדמות המדינה. מסיגי הגבול פלשו למבנים עתיקים בבעלות המדינה, והפכו אותם למאורת סמים, כשהם גורמים למבנים העתיקים נזק והשחתה.

בשנה שעברה אטמה רשות מקרקעי ישראל את מבנה תיאטרון חיפה הישן בפעם הראשונה, לאחר שמפקחי רשות מקרקעי ישראל חשפו שפולשים השחיתו את פנים המבנה וגרמו למקום נזק ניכר.

לאחרונה שוב פלשו למקום מסיגי גבול ועשו שימוש ופעילות עבריינית במבנים העתיקים של מתחם תיאטרון חיפה וחמאם אל פאשה. לפיכך שבו מפקחי רשות מקרקעי ישראל ופינו את הפולשים, באמצעות ציוד מכני הנדסי. האזור נאטם והוחזר למאגר הקרקעות הציבורי.

שי קרפ סגן מנהל החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל אומר: "המבנים העתיקים במתחם חמאם אל פאשה/תיאטרון חיפה הישן, הם מבנים בעלי ערך תרבותי וארכיטקטוני ניכר, שתולדותיהם שזורות בתולדותיה של העיר חיפה. לצערנו מבנים אלו הופכים שוב ושוב ליעדים לפלישות של גורמים עבריינים, ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל במטרה לשמור על נכסי הציבור ממסיגי גבול וונדליסטים. על מסיגי הגבול לזכור שפלישה לאדמות מדינה היא עבירה פלילית שדינה עד שנה מאסר, ואנחנו לא נהסס להשתמש בכל האמצעים שהקנה לנו החוק על מנת למלא את משימתנו בשמירה על קרקעות המדינה".