העלמות מס

(הדופק הפלילי)

בעלי רשת המסעדות "דרבי דג" הם העצורים בפרשת העלמות המס באמצעות מחיקת חשבוניות מהקופה הרושמת