בישיבת סיכום שהתקיימה היום (18.08.2010) ביוזמתו של סגן יו"ר הכנסת ח"כ מגלי והבה נחתם המאבק להשגת הסכמות למתן פיצוי לבעלי הקרקעות הדרוזים הזכאים בגין הפקעת אדמותיהם שלא כדין. ח"כ והבה: "לאחר שנים של חוסר צדק, הושגה ההכרה של רשויות המדינה בזכותם של בעלי קרקעות בית ג'אן לקבל פיצוי ראוי שנמנע מהם במשך שנים"

כלים

בישיבה נכחו מנהל מינהל מקרקעי ישראל ירון ביבי, מנהל מחוז צפון גבי וייסמן, מנכ"ל רשות שמורות הטבע אלי אמיתי, ראש מועצת בית ג'אן ביאן קבלאן, סגן ראש המועצה יאסר חטיב וצוותי העבודה בפרויקט.

לאחר מגעים בהם החל ח"כ מגלי והבה בשנת 2005 עם מנהל מקרקעי ישראל ורשות שמורות הטבע והגנים להסדרת הפיצויים לבעלי קרקעות בבית ג'אן בגין הפקעת אדמותיהם, הוחלט היום כי בחודש אוקטובר הקרוב יחל המינהל בהליך חלוקת הקרקעות המיועדות לפיצוי לכ- 180 תושבים זכאים, שתהליך איתורם ורישומם החל בינואר 2010. על פי ההסכם, יחולקו בשלב הראשון 230 דונם מתחום שיפוטה של המועצה המקומית בית ג'אן ושמורת הטבע הר מירון, בהם 100 דונם שהוקצו על ידי רשות שמורות הטבע ו- 130 דונם שיעביר מינהל מקרקעי ישראל לטובת פרויקט הפיצוי. בשלב השני יוקצו קרקעות נוספות מתחומי האזור להשלמת הליך החלוקה.

ח"כ והבה בירך על ההישג שעתיד לתת מענה לאוכלוסייה שעד כה סבלה מחוסר הכרה בזכות לפיצוי מהמדינה: "אני מברך על סיומו של המאבק הממושך שנחתם בימים אלו עם עשיית צדק היסטורי עם תושבי בית ג'אן" אמר ח"כ והבה והוסיף: "אין ספק כי לאחר העבודה העקבית שנעשתה מול רשויות המדינה והודות להירתמותו של ראש המועצה לטובת הפרויקט נרשם היום ההישג המיוחל שעתיד לתת מענה למאות התושבים שסבלו במשך שנים מחוסר צדק, מבלי שתהיה להם היכולת לפעול במטרה לקבל את המגיע להם בדין".

עוד הוחלט בסיום הפגישה על הקמת צוות שילווה את השלמת הליך החלוקה והפיצוי, אשר יעקוב אחר יישום ההסכמים שהושגו למתן הקרקעות לתושבים הזכאים.