מליאת הכנסת קיימה היום דיון בנושא מחאת הציבור הדרוזי על הפקעת קרקעותיו.ח"כ מגלי והבה הוא זה שהעלה את הנושא בעקבות התחלת העבודות להנחת צינור הגז בתוך שטחים של חקלאים מהיישובים הדרוזיים דליית אל כרמל ועוספיא, זאת למרות סיכום מראש על כך שלא תעשה כל התקדמות ללא הגעה להסכמה עם החקלאים הדרוזים מהם מופקעות האדמות

במהלך הדברים, הבהיר יוזם הדיון כי כל התושבים ללא יוצא מן הכלל תומכים בחשיבותם של פרויקטים לאומיים ומסכימים שאלו יעברו בקרקעות שלהם כי זה חשוב לכולם. הבעיה היסודית נובעת מכך שהממשלה לא עומדת בהתחייבויות שלה ואינה מכבדת את ההסכמות שנקבעו אך אינן מבוצעות בשטח: "כשהממשלה מדברת על פיצוי של דונם תמורת דונם, המצב בשטח נכון לעכשיו הוא שהחלו העבודות ונלקחה הקרקע, אך מינהל מקרקעי ישראל לא הציע אפילו דונם אחד", אמר ח"כ והבה והוסיף: "אינני מבין את התנהלות הממשלה, כאשר במקום לשלוח את מינהל מקרקעי ישראל להגיע להסכמות עם בעלי הקרקעות, היא שולחת את נציגי חוצה ישראל שמהווים כנראה את הממשלה החדשה לנהל משא ומתן עם התושבים על הקרקע החליפית שהם צריכים לקבל. לא נסכים לסיסמאות ולהחלטות שלא מכבדות את הנייר שעליו הן נכתבו".

ח"כ והבה הביע את מחאתו על הימצאותם של כוחות המשטרה בשטח שבו מתבצעות העבודות ואמר: "בעוד שהממשלה מתמהמהת לשלם פיצויים לתושבים שהקרקע שלהם נלקחה לטובת פרויקט הגז והפרויקטים הנוספים בשטחם, היא מוציאה מיליונים על פעילות המשטרה במהלך כל שעות היום בשטח, שכל תרומתה מסתכמת ביצירת סטיגמה של פורעי חוק על התושבים. היחידה שפורעת חוק היא ממשלת ישראל, שאם היא לא תיאות לבצע את החלטותיה ולשבת עם החקלאים, לא רחוק היום והתנהלותה המבישה תביא לאסונות".

בסיום הדיון הוחלט פה אחד להעביר את הנושא לדיון בוועדה שתיקבע על ידי וועדת הכנסת.