הכנסת אישרה היום צו המאפשר את העברת שמותיהם של ניצולי השואה לקופות החולים וזאת על מנת להעניק להם את הפטור מתשלום על תרופות הנכללות בסל השירותים. אישור הצו מאפשר העברת נתונים ממשרד האוצר לקופות החולים. אישור זה נעשה בהמשך להסדר שאליו הגיעו משרדי האוצר, הרווחה והבריאות במסגרתו ייהנו כ- 80,000 ניצולי שואה, יוצאי מחנות גטאות מהמעגל הראשון, שהוכרו על ידי ממשלת ישראל, לסבסוד משמעותי ברכישת התרופות להם הם נדרשים

כלים
לצורך יישום ההסדר יש צורך בהעברת מידע מגוף ציבורי אל גופים פרטיים (קופות החולים). מהלך זה יוציא את ההחלטה מן הכוח אל הפועל ויאפשר לניצולי השואה ליהנות מההטבה.יצוין כי הצו גם מאפשר לניצול שואה להתנגד להעברת המידע לגביו.ניצול שואה שהתנגד להעברת המידע רשאי בכל עת לשנות את החלטתו .

עלות ההסדר כ- 50 מליון שקלים לשנה, והמקור התקציבי הינו מתקציב סל שירותים לניצולי השואה שנמצא באחריות משרד הרווחה. סל השירותים לניצולי השואה נותן כיום מענה למכלול שירותים הכוללים בין היתר: שעות סיעוד, טיפולי שיניים, רכישת משקפיים, מכשירי שמיעה ומימון צרכים אישיים נוספים.

על פי המתווה, ניצולי השואה הזכאים להסדר לא ידרשו לפעילות מיוחדת, ויזכו להנחה בבתי המרקחת של קופות החולים השונות, אשר במאגר הממוחשב שלהן, יעובדו הנתונים בהתייחס לזכאים השונים. ההנחות תהיינה בשיעור של עד 90% על פי פרמטרים של גיל והיקף צריכה.

שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג, אמר "אני מאמין שצעד זה יקל על ניצולים רבים להתמודד עם המצוקות שהם חווים הן בבריאותם לעת זקנתם והן בהוצאותיהם השוטפות".

מנכלית הרשות לניצולי שואה, עופרה רוס אשר הובילה את המהלך בשיתוף עם משרדי המשפטים והרווחה הודתה לוועדת חוק חוקה ומשפט אשר זרזו את הליך האישור ומסרה כי "נעשה ככול שביכולתנו לעמוד בלוחות הזמנים על מנת להעניק את הפטור מתשלום ולהסדיר את העברת הנתונים לקופות החולים וזאת בכדי שניצולי השואה הזכאים יוכלו לקבל את השירותים המגיעים להם בהקדם האפשרי".

נחום איצקוביץ, מנכ"ל משרד הרווחה, העומד גם בראש ועדת סל השירותים, מדגיש כי , "מדובר במהלך עליו עבדנו מעל לשנה, ועיקרו מתן סיוע נוסף לניצולי השואה ללא צורך לבחור בין צרכים אחרים לתרופות חיוניות. אנו עושים מאמצים רבים להמשיך ולהגיע להסכמות נוספות במטרה להרחיב את מתן הסיוע".

ההסדר צפוי להיכנס לתוקפו בימים הקרובים.