היום ה-25 לאוקטובר 2010, בשעה 18:00 לאחר סגירת המסחר בבורסה לניירות ערך, על פי הנחיית שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ובהמשך למכירות הקודמות שנעשו השנה, פתח אגף החשב הכללי בהליך תחרותי למכירת חבילת מניות של לפחות 5% ממניות בנק דיסקונט. זאת באמצעות פניה ל- 9 בתי השקעות זרים. לבנקים תינתן אפשרות לרכישת כלל אחזקות המדינה

הזוכה בהליך ייבחר מחר סמוך לשעה 9:00 בבוקר. במסגרת ההליך, מתחייב החשב הכללי שלא למכור מניות נוספות של הבנק במהלך שלושת החודשים הקרובים. לאחר המכירה תחדל ממשלת ישראל להיות חלק מגרעין השליטה בבנק מאחר ועל פי הנחיית בנק ישראל הסכם שיתוף הפעולה פוקע מאליו כאשר המדינה יורדת מאחזקה של 10%. כיום מחזיקה המדינה 11.66% ממניות הבנק.

לאחר סיום ההליך תצא הודעה מסודרת.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS