התנועה הליברלית החדשה בתגובה על הרחבת הקריטריונים לנשיאת נשק: *השר תיקן המצב האבסורדי שהיה עד כה, אך יש להרחיב עוד את הקריטריונים ולהכניס את ההגנה העצמית לחוק

בתגובה להקלת הקריטריונים לנשיאת נשק מסר בועז ארד, מראשי התנועה הליברליתהחדשה כי: "ההקלות בנשיאת נשק ממחישות את האבסורד שהיה נהוג עד כה, במסגרתו אפילו אדם שסיים קורס מאבטחים בשב"כ לא יכול היה להוציא רישיון אזרחי לנשק.

מדובר בצעד בכיוון הנכון ואנו מברכים את השר על כך שנענה לקריאתנו בנושא, אך יש להשלים את המהלך, להרחיב עוד את הקריטריונים ולהכניס לחוק את הזכות של כל אזרח להגנה עצמית".

פעילי התנועה הליברלית החדשה הפגינו בסוף השבוע בדרישה להקל על הקריטריונים לנשיאת נשק.

בהפגנה שנערכה בת"א קראו עשרות פעילי התנועה להכניס לחוק את הזכות להגנה עצמית ולהרחיב באופן משמעותי את הקירטריונים לנשיאת נשק.

עוד השתתפו בהפגנה אירגוני "סטודנטים למען חירות" ו "האגודה לתרבות הנשק".