ועדת הבריאות קוראת לציבור לנקוט משנה זהירות בבחירת מרפאות כירורגיות פרטיות ובבחירת רופא מנתח. יו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ, למשרד הבריאות: "מדוע לא מתבצעת פנייה למשטרה כנגד רופאים המבצעים ניתוחים שאינם מורשים לבצע?"

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד), קיימה היום דיון דחוף בסיכוני מטופלים כתוצאה מביצוע ניתוחים על ידי רופאים שאינם מומחים. זאת בעקבות עדויות קשות של מטופלים לפיהן נגרמו להם נזקים כבדים על ידי רופאים כאלה.

יו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ, תבע ממשרד הבריאות להגביר את הפיקוח על מרפאות כירורגיות פרטיות ורופאים אשר פועלים בניגוד לרישיון שניתן להם, לבצע ביקורות פתע במרפאות ולסיים את השימוע שנערך בעניינם של רופאים אשר פעלו לכאורה בניגוד עניינים. בנוסף דרש כץ ממשרד הבריאות לפרסם לאלתר את המומחיות הנדרשת לכל ניתוח המתבצע במרפאות הפרטיות ולפעול בדרכים פרסומיו להגברת מודעות הציבור לנושא.

נציגי משרד הבריאות בדיון, ד"ר מיקי דור וד"ר חזי לוי, התחייבו לפרסם באופן מיידי אילו ניתוחים מורשית כל מרפאה לבצע לפי הרישיון.

בתיה מור יוסף, שביצעה ניתוח שאיבת שומן אצל רופא שאינו מומחה: "הרופא לא עבר על התיק הרפואי שלי למרות שהצהרתי שיש לי רגישויות, הבטיח שארד 30 קילו, עשה לי הרדמה מקומית אבל ביצע את הניתוח באזור לא רדום. היו לי כאבי תופת. דיממתי 5 ליטר דם. כך שוחררתי הביתה. בסופו של דבר לא ירדתי אפילו קילו אחד".

ח"כ ד"ר רחל אדטו (קדימה), יוזמת הדיון בוועדה: "היעדר פיקוח על טיב הניתוחים והמנתחים הרשאים לבצע אותם מביא לידי ג'ונגל בענף הכירורגיה הפלסטית. כך, לדוגמה, רופאי שיניים מזריקים בוטוקס ואורולוגים מבצעים שאיבת שומן". מדו"ח מיוחד שהוכן על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת לרגל הדיון, עולים ממצאים מדאיגים לגבי המרפאות הכירורגיות הפרטיות:

· החקיקה בישראל מאפשרת לכל רופא בעל רישיון ברפואה כללית לעסוק בכל תחומי הרפואה הקיימים גם אם אין הוא בעל תעודת רופא מומחה בתחום בו הוא מבקש לעסוק, כך לדוגמה גם רופא שאין לו תעודת רופא מומחה במחלות עור ומין יכול לשמש רופא עור.

· בשנת 2006 נקבע בתקנות כי ניתוחים פלסטיים יבוצעו בידי רופא בעל תעודת מומחה בכירורגיה פלסטית, אולם משרד הבריאות רשאי לאשר גם לרופאים בעלי תעודת רופא מומחה בתחום כירורגי אחר (לדוגמה כירורגיה כללית) לבצע ניתוחים אלה.

ביולי 2006 דרשו חברי ועדת הבריאות של הכנסת ממשרד הבריאות לפרסם ברבים מהם תחומי המומחיות הדרושים לביצוע כל ניתוח ומהו תחום המומחיות הקרוב שגם בעליהם יורשו לבצע ניתוח זה. המשרד מסר לוועדה כי רשימה כזו תפורסם בתוך 4 חודשים. נכון להיום, חמש שנים אחרי, טרם פורסמה רשימה זו.

בידי משרד הבריאות אין מידע באשר למספר הניתוחים המבוצעים במרפאות הכירורגיות הפרטיות.

· לא ברור האם במרפאות הכירורגיות המורשות מבוצעים ניתוחים כירורגיים בידי רופאים ללא תעודת מומחה מתאימה וללא אישור משרד הבריאות, ואם כן מהו מספרם של רופאים אלה.

האגף לרפואה כללית עורך במרפאות הכירורגיות הפרטיות ביקורות אחת לשלוש שנים. הביקורת אינה מתמקדת בתוצאות הטיפול הרפואי.

ממשרד הבריאות נמסר כי בעשור האחרון ערך האגף למעלה מ-100 בקרות מתוכננות, אולם בחינת מספר הבקרות שערך האגף במהלך שלוש השנים האחרונות מעלה כי הוא ערך כ-10 בקרות פתע בלבד.

בשנים 2012-2011 הוקצו למשרד הבריאות 60 תקנים המיועדים לתגבור מערך הפיקוח, אך במסגרת תוספת זו לא הוקצו תקנים לשם ביצוע הבקרות במרפאות הכירורגיות הפרטיות.

· מומלץ לציבור הנזקק לניתוחים פרטיים לבדוק באתר האינטרנט של משרד הבריאות את רישיון המרפאות, מהם התחומים בהם רשאיות לעסוק ומהי מומחיות הרופא.