ההצעה של חברת הכנסת פאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו) להקים וועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקות פעילותם של ארגוני זכויות אדם וארגוני שמאל ישראליים אושרה היום בכנסת ברוב קולות. בשמאל מזועזעים: ח"כ דב חנין (חד"ש) הגיב בחריפות: "זו ועדה אנטי דמוקרטית בנוסח מקרתי בכנסת ישראל"

ח"כ פאינה קירשנבאום: "אני מברכת את כנסת ישראל על אישור הקמת וועדת חקירה פרלמנטרית בנושא פעילות ארגונים הנוטלים חלק בדה לגיטימציה למפקדי צה"ל וחייליו ודרכי המימון של ארגונים אלו. הוועדה תחתור לשקיפות מלאה של דרכי המימון של ארגונים אלו. זהו ניצחון הדמוקרטיה הישראלית ושלטון החוק על הבחישה הזרה בשיח הציבורי בישראל. הניסיון לפגוע בזכותה של מדינת ישראל להגן על עצמה והיסיון לערוך דה לגיטימציה לחיילי צה"ל ומפקדיו הינו חמור והכנסת, כריבון תפעל לחקרו עד תום."

ח"כ חנין אמר לאחר הדיון: "עד היום חשבנו שהסנטור ג'וזף מקרתי מת בויסקונסין, ארה"ב ב-2 במאי 1957. היום מסתבר שהוא חי וקיים בירושלים. ועדת החקירה שמציעה ישראל ביתנו היא טריבונל פוליטי המכוון לחקור פעילות פוליטית.

זה כבר איננו רק סגנון מקרתיסטי - אותה ועדת חקירה לפעולות אנטי אמריקאיות שניהלה ציד מכשפות של אנשי שמאל בחיים הציבוריים והתרבותיים – אלא ממש העתקה מוחלטת של מודל הפעולה האנטי דמוקרטי, שרשם דפים שחורים בהיסטוריה האמריקאית. עד היום דיברנו על גלישה במדרון חלקלק של סכנות לדמוקרטיה – היום אנו עוברים לצניחה חופשית".

ח"כ ניצן הורוביץ (מרצ) פנה היום ליועץ המשפטי של הכנסת בבקשה לבדוק את תקינות ההצעה להקים ועדת חקירה פוליטית, לחקור ארגוני זכויות אדם ישראליים. ח"כ הורוביץ: "חברי כנסת מהימין הקיצוני מבקשים להשתמש בכלי פרלמנטרי ובתקציב הכנסת כדי לקיים חקירה פוליטית שמאפיינת משטרים אפלים, במטרה לסתום פיות, ולהשתיק ביקורת לגיטימית, ובכך לפגוע בזכויות היסוד של מי שדעותיו שונות.

זו חריגה גסה מתפקיד הכנסת כגוף המפקח על פעילות הממשלה. מדובר ברדיפה פוליטית בכסות של ועדת חקירה פרלמנטרית. אם תתקבל ההצעה בוועדת הכנסת מדובר בחציית קו אדום. ארגוני זכויות האדם בישראל הם אלה שמצילים את כבודה של ישראל ומחזקים את הדמוקרטיה הישראלית. הגזענות החשוכה של ישראל ביתנו והימין הקיצוני היא זו שהופכת את ישראל למדינה מצורעת בעולם".

בתגובה להחלטת הכנסת להקים ועדת חקירה פרלמנטארית "שתבחן את פעילותם של ארגונים ישראלים המעורבים באיסוף מידע על חיילים ותתחקה אחר מקורותיהם התקציביים" אומר ארגון בצלם, אחד הארגונים המצוינים בהצעת ההחלטה:

"אנו גאים בעבודתנו לקידום השמירה על זכויות האדם בשטחים, שנעשית כחוק ובשקיפות מלאה. רדיפה וניסיונות לסתימת פיות לא יעצרו אותנו. בדמוקרטיה, ביקורת על הממשלה היא לגיטימית וחיונית. בצלם קורא לכל חברי הכנסת לקיים דיון ענייני ומושכל במידע ובדו"חות של ארגוני זכויות האדם, במקום לרדוף ולהשמיץ את מי ששואל שאלות ומבקר.

מופרך לטעון שועדת חקירה חסרת סמכויות שתמנה הכנסת תוכל לחשוף מידע שאינו ידוע לרשם העמותות. מטרת החקירה איננה לגלות את העובדות – הן ידועות. רשימת התורמים של בצלם עומדת לרשות הציבור באתר הארגון. הדו"חות הכספיים של הארגון זמינים אצל רשם העמותות, שהעניק לבצלם רק לאחרונה אישור על ניהול תקין. מכאן ברור שהמניע להקמת הועדה איננו הגברת השקיפות, אלא רצון לפגוע בעבודתם של ארגוני זכויות האדם באמצעות הכפשה והסתה.

אם אכן מעמדה הבינלאומי של ישראל יקר לחברי הכנסת שתמכו בהצעה, מן הראוי שיפסיקו לקדם יוזמות פרלמנטאריות המדרדרות אותו לשפל המדרגה." אומרים ב"בצלם".