הכותש

(הדופק הפוליטי)

נשיא המדינה בביקור בתעשייה הצבאית: "התעשייה הצבאית עומדת היום בראש החנית של הטכנולוגיות והתעשיות המתקדמות ביותר בעולם." נשיא המדינה עקב מקרוב אחר הפיתוחים הטכנולוגיים הצבאיים האחרונים שפותחו בתעש. הנשיא סקר מערכות רקטיות מתקדמות ובניהם הכותש וכידון קסום, מערכת הגנה אקטיבית ייחודית- חץ דורבן ואת מערכת שמיים אדומים- מערכת נ"מ קצרת טווח