ממשלת ישראל אישרה השבוע הקצאה של 100 מיליון שקל למערך הכבאות. אישור זה הינו תוצאה ישירה של מאבק הכבאים, בהנהגת ארגון הכבאים, שהחל לפני כשנה. "יצאנו למאבק שעניינו מצוקת כח אדם, ציוד ותקציב שעלולים להביא לקריסת מערך הכבאות, נקטנו בצעדי שטח, יזמנו פרסום תקשורתי רחב הקף וביצענו עשרות מפגשים עם מקבלי ההחלטות במשרדי האוצר והפנים, מפגשים ששיאם היתה פגישת יו"ר ארגון הכבאים עם ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו. בפגישה זו קיבלנו הבטחה מראש הממשלה כי הנושא יטופל באופן אישי על ידו, הבטחה שנפרעה אתמול." מספר רשף יואב גדסי, יו"ר ארגון הכבאים המקצועיים בישראל

כלים

לאחרונה שבו עלו הפרסומים בנוגע לרפורמה במערך הכבאות. ארגון הכבאים נוקט בעמדה מגובשת וקבועה מזה מספר שנים בכל הקשור לרפורמה. "אנו מושיטים ידינו לכל מהלך שמטרתו הבראת המערך, מהלך בו נהיה שותפים מלאים ומהלך שיתבצע בכפוף למסמך העקרונות בנוגע לרפורמה אותו גיבשנו -"מסמך קוצ'יק"." אומר גדסי.

"ברור לכולנו כי הקצאה זו היא מבחינת "כדור אקמול" בלבד ואינה מהווה פתרון כולל למצוקות המערך, אך זהו בהחלט הישג מרשים תולדה של מאבק עיקש, ממוקד ומוצלח. נמשיך לנקוט בכל הצעדים הנדרשים למניעת קריסתו של מערך הכבאות מקור פרנסתנו.

ברצוננו להודות מקרב לב ליו"ר ההסתדרות מר עופר עיני וליו"ר הסתדרות המעו"ף מר ארנון בר דוד, על תמיכתם הבלתי מסוייגת בארגון הכבאים, על הגיבוי המלא לכל החלטותינו וצעדינו ועל תרומתם הגדולה להישגינו, להודות לשר הפנים מר אלי ישי שמיד עם כניסתו לתפקיד פעל ללא לאות לקידום מערך הכבאות ולהודות לכבאי ישראל על תמיכתם המלאה וחלקם במאבק." אומר גדסי.