לבקשת סגן השר איוב קרא, השתתפו חברי המפלגה הלאומית הפלמית בהפגנת תמיכה בישראל מול הפרלמנט האירופי בבריסל, יו"ר המפלגה דה וינטר שוחח עם סגן השר קרא ושמע ממנו על השלכות ההכרזה, וזה הביע תמיכה בלתי מסוייגת בעמדתה של ישראל, סגן השר קרא ביקש שיסייעו לתומכי ישראל בהפגנות התמיכה ובמאמצי ההסברה באירופה, ובקשתו נענתה בהתגייסות רבה של חברי המפלגה הלאומית הפלמית במפגן התמיכה בישראל, שהתקימה מול הפרלמנט האירופי בבריסל

סגן השר קרא אמר: "מפלגות הימין באירופה שמטיחים בהן כאן האשמות עלובות, הם אלה שעומדים ןמפגינים למען ישראל ברגעים הקשים ביותר, המשך נידוי מפלגות אלה עלול לשמש לרעתנו וחייבים לחבק כל תומך בצדקת העם היהודי וזכותו על ארצו".