בתצהיר שהגישה היום פרקליטות המדינה לבג"ץ במסגרת העתירות נגד חוק ועדות הקבלה, הודיעה נציגת היועץ המשפטי לממשלה כי היועץ מקבל את עמדת האגודה לזכויות האזרח, לפיה החוק אוסר על קיום ועדות קבלה למועמדים בישובים קהילתיים ובשכונות הרחבה של קיבוצים ומושבים שאינם בנגב ובגליל, או בישובים שבהם למעלה מ-400 משפחות

כלים

עם זאת, היועץ המשפטי ממשיך להגן על חוק ועדות הקבלה המפלה, שמתיר למאות ישובים קהילתיים בנגב ובגליל, שהוקמו על קרקעות המדינה, לסנן באמצעות ועדת קבלה את מי שאינו עונה לקריטריונים העמומים של התאמה לחיי קהילה, או התאמה למרקם החברתי-תרבותי של הישוב. קריטריונים אלו מאפשרים לישובים לסנן אוכלוסיות "לא רצויות" כמו נכים, מבוגרים, מזרחים, משפחות חד הוריות או מאותו מין, יוצאי אתיופיה, דתיים, ערבים וקבוצות נוספות.

כמו כן, החוק מתיר לכל ישוב לקבוע תנאי קבלה נוספים בתקנון – מה שהוביל לכך שמספר ישובים שינו את התקנון ודרשו ממועמדים להזדהות עם חגי ישראל וערכי הציונות – דבר ששולל את האפשרות של ערבים להתקבל לישובים אלה.

לדברי עו"ד גיל גן-מור, שהגיש את העתירה נגד חוק ועדות הקבלה מטעם האגודה לזכויות האזרח, "אישור היועץ המשפטי לממשלה לפנייתנו היה מתבקש. חוק ועדות קבלה מפלה ומשפיל אנשים שכל חטאם הוא הרצון לממש את זכותם לבחור את מקום מגוריהם. הישובים המפעילים ועדות קבלה הם פרוורים עירוניים לכל דבר, שלתושביהם אין כל ייחוד המצדיק הליכי סינון שכאלו. הפגיעה תהיה מעתה נחלתם של ישובי הנגב והגליל בלבד, אך עדיין מדובר במאות ישובים. אנו נמשיך במאבק נגד החוק האנטי חברתי והמפלה הזה ונבקש מבג"ץ לבטלו לחלוטין, כדי שלא נראה ועדות קבלה בשום מקום בארץ".

כזכור, בעקבות לחץ ציבורי רב על הכנסת בעת חקיקת חוק ועדות הקבלה וביקורת לגבי אופיו המפלה, הוחלט להכניס לחוק גם קריטריון גיאוגרפי, לפיו החוק יחול רק על ישובים קהילתיים ושכונות הרחבה, בהם פחות מ-400 משפחות, והנמצאים בנגב ובגליל.

לאחר שהחוק עבר, עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ לביטולו, יחד עם תושבים מהמועצה האזורית משגב המתנגדים לחוק, ועם עמותת יוזמות קרן אברהם. במקביל, פנתה האגודה לרשם האגודות השיתופיות ולרשות מקרקעי ישראל כדי שינחו את אותם ישובים או הרחבות שאינם בנגב ובגליל, או שהם בנגב ובגליל אך גדולים מ-400 משפחות, להפסיק לאלתר את השימוש בוועדות הקבלה, ולהקצות את המגרשים באופן שוויוני.

אלא שרשם האגודות השיתופיות סירב לפניה וטען, כי חוק ועדות קבלה אינו מבטל את החלטות המינהל הקודמות שאפשרו לישובים קהילתיים בכל הארץ לסנן מועמדים באמצעות ועדות קבלה. האגודה לזכויות האזרח מיהרה לפנות ליועץ המשפטי לממשלה וטענה כי פרשנות זו מופרכת.

כאמור, היועץ המשפטי לממשלה אישר היום באופן סופי את טענת האגודה לזכויות האזרח, שחוק ועדות הקבלה אינו מתיר להמשיך ולערוך ועדות קבלה בשום ישוב אשר מתגוררות בו למעלה מ-400 משפחות ובישובים שאינם מצויים בנגב ובגליל.