arie_zaif_smallסגן נשיא איגוד לשכות המסחר אריה זייף: "החלטת הרשות הפלשתינאית להחרים סחורות ישראליות, הפרה בוטה של הסכמי פאריס, שתיפגע אנושות בכלכלה הפלשתינאית ובתושבים הפלשתינאים עצמם". בהסכם נקבע שלא יהיו מכסים בין ישראל לרשות הפלשתינית, וכי ישראל תגבה בעבור הפלשתינאים את כספי המכס על סחורות שמגיעות מחו"ל ותעביר אותם אליהם. מבחינה פורמאלית הסכם זה תקף עד היום

אריה זייף, סגן נשיא איגוד לשכות המסחר, ששימש בעבר מנהל המכס והמע"מ רואה בהחלטת הרשות הפלשתינאית להחרים סחורות ישראליות הפרה בוטה של הסכמי פאריס.

זייף, שהיה אחד מעמודי התווך של הסכמי פאריס שנחתמו בשנת 1994, ההסכמים הכלכליים עם הפלשתינאים, ציין כי ההחלטה נגועה בחוסר היגיון משווע מאחר ומדינת ישראל מעבירה מדי חודש לרשות הפלשתינאית כספים ומסים הנגבים בגין סחורות ישראליות המועברות לרשות. מדובר במאות מיליוני שקלים בעבור מע"מ, מכס ומס קנייה, המהווים חלק מרכזי מהתקציב של הרשות הפלשתינאית.

לדבריו, "החלטה זו תיפגע אנושות בכלכלה הפלשתינאית ובתושבים הפלשתינאים עצמם, לעומת הנזק המזערי שיגרם לכלכלה הישראלית בזכות גודלה ועוצמתה. שהרי התמ"ג הפלשתינאי המוערך בכ כ 12 מיליארד דולר מהווה 6% בלבד מהתמ"ג הישראלי העומד על כ 200 מיליארד דולר ".

זייף מציע לפלשתינאים לחזור בהם מהחלטתם, שכן "היא עלולה לפרק את הסכמי פאריס המושתתים על שוק כלכלי אחד והפגיעה הכלכלית בהם תהייה אנושה שכן האלטרנטיבות שלהם מצומצמות מאד ".