במסגרת השינויים בחוק הנפט הנוגעים להרכב מועצת הנפט, הודיע שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו כי אחד מנציגי הציבור יוגדר בחקיקה כאיש איכות סביבה. החברה להגנת הטבע מאשימה את לנדאו בספין: "צריך להיות נציג של הארגונים הסביבתיים, ולא כל אדם שיש לו רקע סביבתי הנוח לשר"

כלים
שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו הודיע כי החליט שמתוך חמשת נציגי הציבור אשר ממונים למועצת הנפט, ימונה נציג אחד "סביבתי", כאשר הקריטריון למינוי יהיה השכלה אקדמאית בתחום איכות הסביבה, או לחלופין, לפחות חמש שנות ניסיון בתחום.

תפקיד מועצת הנפט הוא לבחון מתן רישיונות וזכויות לפי חוק הנפט, ולפי עמדתו של לשנדאו, "אין הדבר מצדיק נציג מטעם הגנת הסביבה. כפי שבמועצת הגז הטבעי של רשות הגז אין נציג של המשרד להגנת הסביבה ולחילופין, במועצת רשות הטבע והגנים של המשרד להגנת הסביבה אין נציג של משרד התשתיות הלאומיות."

בחברה להגנת הטבע יצאו באופן פומבי נגד השר לנדאו, והאשימו אותו כי עשה למעשה "ספין": "מדובר על "ספין" של שר התשתיות, שלמרות העמדה המנומקת שנשלחה אליו אתמול על ידי החברה להגנת הטבע, בדבר הצורך למנות נציג של הארגונים הסביבתיים להרכב המועצה, כדי שייצג את כלל ארגוני הסביבה ולא את עמדתו הפרטית של השר, העדיף לבחור בדרך הקלה מבחינתו ולמנות נציג בעל "רקע סביבתי" אשר נוח לו"

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS