הוועדה לבחירת שופטים

(דעות)

חוק גרוניס הינו חוק פרסונאלי אשר בא לתקן חוק פרסונאלי קודם של פרופ' דניאל פרידמן. התנגדתי לחוק של פרידמן אז ואני מתנגד גם לחוק הנוכחי. חוקים פרסונאליים הם תמיד רעים. שוב ושוב תופרים את מערכת החוקים לפי צרכים פוליטיים. "כפי שהעיד במליאה המציע, ח"כ יעקב כץ, צריך "להשתלט" על בית המשפט העליון ולשם כך דרוש שינוי החוק. וגם זה טעם להתנגד לחוק

(הדופק הפוליטי)

השר סער נגד הצעת החוק של חבריו לליכוד, יריב לוין וזאב אלקין, המעבירה את סמכות בחירת שופטי בית המשפט העליון מהוועדה לבחירת שופטים לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת: "ההצעה תהפוך את בית המשפט העליון לשלוחה כנועה של הרוב הפוליטי, המשתנה מעת לעת. זו אינה דרכו של הליכוד ומעולם לא הייתה דרכו של הליכוד"