כלים

בישיבת הממשלה, אשר נערכה ביום א האחרון, אושר הפרק הרביעי מתוך דו"ח ועדת טרכטנברג, פרק הדיור.  משמעותו האמיתית של פרק הדיור – תמריץ שלילי לקבלנים

עיקרי פרק הדיור אשר אושר מתייחסים לתוספת של 187 אלף יחידות דיור לשוק הישראלי, בחמש השנים הבאות. 60% מדירות אלו ישווקו באזורי הביקוש העיקריים, קרי: במחוזות תל אביב, מרכז ובירושלים ו40 אלף דירות ייועדו לטובת דיור בר השגה.

לאחר העמקה בנתוני הפרק אשר אושר, ניתן לראות כי המשמעות האמיתית היא מזערית בכל קנה מידה ובפועל תתווספנה 22 אלף יחידות דיור בלבד על פני חמש שנים, קרי: 4,400 יחידות דיור לשנה, וזאת עקב קצב בניה של 165 אלף דירות על פני חמש שנים, הקיים בשוק הנדל"ן, גם נכון ליום כתיבת שורות אלו.

משמעותו האמיתית של פרק הדיור – תמריץ שלילי לקבלנים

סעיף נוסף אשר מצא עצמו מאושר בפרק זה הוא סעיף אשר עתיד להטיל על קבלנים, אשר אינם מוציאים אל הפועל תוכניות אשר אושרו להם, היטל אשר יכול להגיע עד לסך של 10% ממחיר הדירה אותה ימכרו.  משמעותו האמיתית של סעיף זה היא היכולת להביא לחוסר כדאיות כלכלית מבחינתם של קבלנים רבים מלהציע הצעותיהם במכרזי משרד השיכון ובכך אף ייתכן כלל לא יוגדל היצע הדירות הקיים בשוק.

בנוסף, עקב אישור הסעיף כאמור, גם במידה ויחליטו קבלני הבניין לגשת למכרזים אלו, עלולים הם לגלם את גובה ההיטל אשר יידרשו לשלם במחיר הדירה הסופי לרוכש , דבר אשר יכול להשיג את התוצאה ההפוכה מזו אשר נדרשה על ידי מובילי המחאה בקיץ האחרון ואף לגרום לעליית מחירי הדירות בשוק.

הכותב הוא עו"ד בועז אופק, מומחה בתחום הנדל"ן