לאחרונה, קיבלו עשרות ארגונים וגופים פנייה מהקרן החדשה לישראל, המזוהה עם השמאל,  אשר מזמינה קהילות יהודיות, שבכוונתן לקיים תיקון ליל שבועות השנה להגיש מועמדות לקבלת מענק לאירועי לימוד ופעילויות בחג זה. הגרעינים התורניים החליטו להחרים את מענקי הקרן בגלל זיהויה הפוליטי

המענק הוצע לארגונים עבור פעילויות והוצאות האירוע כגון פרסום, תשלום לדוברים, הפקות ועוד, וכן סיוע ביצירת קשר עם דוברים ומרצים בתחום הצדק החברתי וזכויות האדם.

גרעינים תורניים רבים אשר קיבלו את ההצעה ועמדו בקריטריונים לקבלת המענק שקלו להגיש את מועמדותם. כידוע, עשרות גרעינים תורנים ברחבי הארץ העוסקים בכל ימות השנה בתחום של שמירה וחיזוק הזהות יהודית, מובילים פעילות ייחודית בחג השבועות למבוגרים ובני נוער וכן עורכים לילות תיקון בקהילות ברחבי הארץ.

בטופס הפנייה לקול קורא שהקרן החדשה פרסמה, מופיעות שאלות על הזרם אליו משתייכת הקהילה, על האירוע לערב לימוד לחג השבועות שהיא מתכננת ועל דרכי הפרסום שלה.

לאחר דיון בנושא, "קרן קהילות" ארגון הגג של למעלה מ-40 גרעינים תורניים ברחבי הארץ פרסם המלצה לגרעינים השונים שלא להגיש מועמדות לקבלת מענק מהקרן החדשה.

שי תובל מנכ"ל קרן קהילות מסביר: "לאחר שנודע לנו כי הקרן החדשה עומדת מאחורי מענק זה, הודענו למנהלי הגרעינים התורניים שאין לקחת חלק ביוזמה מכיוון שהקרן החדשה מעורבת בתמיכה לארגונים הפועלים נגד מדינת ישראל וצה"ל. אנו נגביר את הפעילות השנה בחג השבועות בכל רחבי הארץ ונעסוק יחד עם הקהילות במכלול הנושאים התורניים והחברתיים הנובעים מחג זה. הגרעינים יוותרו בגאווה על התמיכה הכספית של הקרן החדשה ויגייסו ממקורות אחרים את הכספים הנדרשים לטובת פעילות זו."