כשעוברים על הגזירות הכלכליות החדשות הצפויות לנו בבחינת הזווית הנדל"נית, נראה כי המרכיב המרכזי שישפיע על שוק הנדל"ן בתקציב 2013 הוא הפגיעה הצפויה בשכר העבודה. עליית המע"מ ועליית מס החברות יפגעו בעסקים וכפועל יוצא גם בעובדים שלהם. הקיצוץ במגזר הציבורי יהווה פגיעה נוספת בהכנסה הפנויה. בין אם נראה את הפגיעה ברגע אחד ובין אם נחזה בשרשרת של קיצוצים, רווחי העסקים ישחקו במוקדם או במאוחר ויביאו להורדות שכר ולפיטורים.

מצב הרוח הלאומי יפגע בשנה הראשונה, בעקבות אותו התהליך שיביא לתחושת חוסר בטחון כלכלי של אנשים במקום עבודתם. תחושה זו תוביל את האנשים להפחית בקבלת התחייבויות ארוכות טווח, ובהקשר הנדל"ני- המעטה בנטילת משכנתאות וברכישת דירות.

משפרי הדיור יהיו הראשונים להמתין עם קבלת החלטות השיפור, הם יהיו אלה שישבו באופן אוטומטי על הגדר, ונחזור לתקופה בה הצטבר מלאי גדול יחסית אצל יזמים וקבלנים.

מי שיהיה חייב למכור את הדירה שלו יאלץ להתפשר ולהתגמש במחיר. אז אולי תתגשם משאלתם של בכירי המשק להוזלה במחירי הדיור, אך לא בדרך הרצויה ולא מתוך התנהלות נכונה ומקצועית, אלא מתוך מצב זמני של מצוקה ואי ודאות.

במידה ובמקביל לגזירות הכלכליות והגדלת נטל המס, משרד השיכון ביחד עם מנהל מקרקעי ישראל יכנסו להליך מזורז של פתרונות לדיור בר השגה או מחיר למשתכן, ניתן יהיה לתקן במעט את ההכבדה. צעד זה יצור איזון נכון בין הגזירות לבין עזרה לציבור בהקצאת קרקעות במחיר זול. המהלך אינו משפיע על תקציב המדינה ואינו דורש תוספת תקציבית, ובכך ניתן לאזן את המחיר הכבד שבנשיאת נטל העלאת המיסים על מעמד הביניים. חשוב לשים לב שהעלאת המע"מ תעלה רק תיאורטית את מחירי הדירות החדשות. הציבור לא ישלם את אחוז המע"מ הנוסף כיוון שהמחירים נקבעים בהתאם לביקוש בשוק ולא על ידי קביעת המחיר של הקבלנים. לעומת זאת, העלאת המע"מ תפחית את ההכנסות והרווחים מבנייה ותגדיל את הפער בין מחירי דירות חדשות לדירות יד 2.

בכל מקרה צפויה לנו תקופה כלכלית לא פשוטה שאת השלכותיה נרגיש כמובן גם בענף הנדל"ן.

הטור נכתב ע"י עליזה כהן, מנכ"ל "רשף נכסים"

כלים