ארגוני הממשל התקין, החברה והסביבה קוראים לעצור לאלתר את רפורמת התכנון והבניה המקודמת בהליך מזורז בכנסת – על מנת למנוע המשך גזילת משאבי הציבור לטובת בעלי אינטרסים. ראשי המטה לתכנון אחראי, המאגד את ארגוני הממשל התקין, החברה והסביבה המובילים בישראל, יצאו היום בקריאה דחופה לראש הממשלה ולשר הפנים לעצור לאלתר את רפורמת התכנון והבניה המקודמת באופן מזורז בכנסת

לדברי ראשי הארגונים, פרשת הולילנד צריכה לשמש דגל אדום לכל חבר כנסת ושר שמתכוון לתמוך ב"רפורמת" התכנון. "תחת הסיסמא הפופוליסטית "תוכנית אחת, ועדה אחת" תהפוך ' המרפסת ' שסגרו בהולילנד לשיטת העבודה הנורמטיבית של וועדות התכנון" נאמר בקריאה.

"הפרשה שנחשפה היא דוגמא חיה לסכנות הצפויות לכלל הציבור באם תקודם ה"רפורמה", שמטרתה להפקיע את נכסי הכלל לטובת בעלי אינטרסים. חייבים לעצור עכשיו, לפני שנהפוך ל"מדינת הולילנד" " אומרים ראשי הארגונים.

"לאור הגילויים האחרונים בפרשת תוכניות הבנייה בהולילנד, פארק איילון וצוק מנרה, הממחישים את מחירן הכבד של טעויות תכנוניות וחושפים את רגישותן של וועדות התכנון ללחצים ולשחיתות, אנו קוראים לך לעצור את קידום רפורמת התכנון והבנייה במתכונתה הנוכחית.

אנו, ראשי המטה לתכנון אחראי, המאגד למעלה מ-30 ארגוני ממשל תקין, חברה וסביבה מהמובילים בישראל, רואים בהצעת החוק המקודמת כיום סכנה מוחשית וברורה לכל סיכוי להגעה להליכי תכנון נאותים במדינת ישראל. פרשה זו מוכיחה עד כמה נדרשים איזונים ובלמים במערכת התכנון, איזונים הנעדרים מהרפורמה המוצעת שסיסמתה היא "תכנית אחת בוועדה אחת". עקרון זה, ככל שמדובר בתכניות משמעותיות, וכפי שהוא בא לידי ביטוי בהצעת החוק, יהפוך את ' המרפסת ' ש ' סגרו ' בהולילנד לשיטת העבודה הנורמטיבית של וועדות התכנון. לא בכדי נבלמה תכנית הבנייה בפארק איילון על ידי וועדת תכנון ברמה הארצית. בקרה מסוג כזה נעדרת מהחוק החדש, המבטל לחלוטין את ההיררכיה התכנונית.

אנו קוראים לך להמשיך בהובלת מהלך במסגרתו יקודמו הנושאים הקשורים בזירוז הליכי הרישוי. לעומת זאת, בכל הקשור בשינוי עקרוני של מערכת התכנון המקצועית בישראל, המבטיחה את הבלמים והאיזונים ללחצי בעלי אינטרסים שונים, אנו קוראים לך לעצור את ההליך המזורז הנערך כיום ולהחליפו בהליך מסודר, בשיתוף הציבור וארגוני החברה האזרחית, אשר יבטיח שנכסי הכלל לא יופקעו לטובת בעלי אינטרסים ושמקרים חמורים, כגון פרשת הולילנד, לא יהפכו לעניין שבשגרה." כתבו ראשי הארגונים לראש הממשלה.