ח"כ ד"ר דב חנין (חד"ש) ביקר היום בחריפות את הימנעות היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין מלפעול נגד קבוצת הרבנים שפרסמו קריאה שלא להשכיר דירות לערבים. במכתב דחוף ששלח ליועץ המשפטי דרש ממנו ח"כ חנין לפתוח מיד בהליכים פליליים נגד הרבנים. ח"כ חנין קובע במכתבו כי גם היועץ המשפטי מחויב לפעול על פי החוק האוסר הסתה לגזענות ואסור לו להימנע מלהפעיל את סמכויותיו בעניין

ח"כ ד"ר דב חנין: "קריאת הרבנים שלא להשכיר דירות לערבים מהווה הסתה לגזענות ויש יותר מוודאות קרובה לנזק ציבורי כבד ולפגיעה קיצונית בזכויות אדם בעקבותיה. ככזו- היא אסורה על פי חוק ונושאת עימה עונש קבוע בחוק. הסוואתה של הקריאה כ"פסק הלכה", אין בה כדי להקל מחומרתה ומסכנותיה. נהפוך הוא – היא אף מחמירה אותן".

עוד הוסיף ח"כ חנין במכתב: "כאשר החוק אוסר על הסתה לגזענות – אין בכוחו של היועץ המשפטי לממשלה להתיר אותה. אם אין חוק ההסתה לגזענות ראוי בעיניך, זכותך – ככל אזרח – לבקש לשנותו. אך כל עוד חוק נגד גזענות קיים בישראל חובתך, כאזרח ונושא תפקיד ציבורי, לפעול על פיו. הימנעותך מפעולה מיידית נגד ראשון המסיתים לגזענות בעניין זה נחלה כשלון חרוץ. כתוצאה ממנה מתפשטת ההסתה החמורה כאש בשדה קוצים".