האגודה לזכויות האזרח פנתה היום בבהילות למתאם הפעולות בשטחים, האלוף יואב גלנט, בדרישה להסיר את המיסוך האלקטרוני שנועד למנוע, מטעמים הסברתיים, סיקור תקשורתי של משט ספינות הסיוע לעזה. מתוך המכתב: "ההתפתחויות הטכנולוגיות אכן מעמידות בפני השלטונות אמצעים מגוונים להסתרת מידע ולמניעת קיומו של דיון ציבורי חופשי"

"כך נעשה בסין, בצפון קוריאה ובאיראן, הנעזרות בטכנולוגיה מתקדמת להחנקת ביקורת או סיקור תקשורתי של דיכוי הפגנות. ואולם, במדינה דמוקרטית, שבה זכות הציבור לדעת מוכרת כזכות יסוד, מניעת סיקור חדשותי מטעמי תדמית היא פסולה מכל וכל."

לדברי חגי אלעד, מנכ"ל האגודה לזכויות האזרח: "גם אם כוונתם של מארגני המשט היא יצירת קונפליקט מתועד עם כוחות הביטחון, אין בכך כדי להצדיק את ההסתרה. שום נזק תדמיתי כתוצאה מחשיפה תקשורתית כזו או אחרת, לא ישווה לפגיעה החמורה שצעד כזה מסב לדמוקרטיה בישראל".