האגודה לזכויות אזרח

(אזרחי)

בשבוע הבא תדון ועדת השרים לענייני חקיקה בהצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מניעת מפגש עם עורך דין), שתאפשר לראשונה לשב"ס למנוע מחשוד מפגש עם עורך דינו

(מנהלי)

היום התפרסמה החלטת בג"ץ בעתירות שהוגשו על ידי האגודה לזכויות האזרח, עדאלה ועשרים יישובים, בנושא תיקון לפקודת מס הכנסה, שקבע הנחות במס למספר יישובים ללא קריטריונים שוויוניים, ברורים וכתובים. אף יישוב ערבי לא נמנה על מקבלי ההנחות