יו"ר קק"ל הנבחר, ח"כ דני עטר, פנה הבוקר ליו"ר ועדת השקיפות, ח"כ סתיו שפיר, בבקשה לקיים דיון בנושא השקיפות בקרן.

במכתב ששלח לשפיר כתב עטר: "כידוע, אני עומד להיכנס לתפקידי כיו"ר קק"ל במהלך החודש הקרוב. כפי שלמדנו בחודשים האחרונים מפרסומים בתקשורת, הקרן הקיימת לישראל הינו גוף שככל הנראה אינו מתנהל בשקיפות ראויה ולבטח המידע בו אינו מונגש לציבור".

עטר הוסיף: "אמנם הקרן הקיימת אינה גוף ממשלתי אולם אין ספק כי היא גוף המחזיק בכספי ציבור וברכוש ציבורי ומטבע הדברים לציבור יש ענין רב במתרחש בו.

"יש בדעתי לפעול לשינוי מצב זה באופן יסודי מיד עם כניסתי לתפקידי כיו"ר קק"ל. כבר עתה הנחיתי את הגורמים הרלבנטיים בקרן להיערך לפרסום הפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון הקרן וועדות הדירקטוריון באתר האינטרנט של הקרן. זהו צעד ראשון בכיוון אשר ילך ויתעצם עם כניסתי לתפקיד.

"דומה כי אין פורום הולם יותר לקיום דיון כזה מאשר הועדה שאת עומדת בראשה, ואני תקווה כי דיון במסגרת הועדה יאפשר לכולנו להפיק תועלת לקראת יישום כללים ונהלים בקרן לשם הנגשת המידע והגברת השקיפות בניהול הקרן".