דלקים ביולוגיים

(כלכלה צודקת)

מכון ירושלים לחקר שווקים פרסם היום נייר עמדה המסביר את הקשר שבין "מדיניות מוטעית של המדינות העשירות במערב", אשר היא, לטענת המכון, אחד הגורמים לרעב ומהומות פוליטיות במדינות העולם השלישי. בועז ארד כותב בנייר העמדה של המכון: "בשנת 2007 אימצו שרי האנרגיה של האיחוד האירופאי יעד שאפתני יותר לפיו כ-10% מכלל תצרוכת הדלק לתחבורה עד שנת 2020 תהיה מביו דלק. יעד זה אושרר שוב בשנת 2009. עידוד הדלקים הביולוגיים תורם לעליית מחירי מזון המשפיעה באופן חריף במיוחד על האוכלוסיות העניות בעולם"