מנתוני דו"ח 'ירושלים אחת' עולה כי קיימת עליה של 50% אחוז בפעילות החבלנית במזרח ירושלים ועליה מתמדת בכמות האירועים בכל מזרח ירושלים. רוב האירועים הם בסמוך לשכונת 'מעלה הזיתים'. הדו"ח קובע כי בעקבות האירועים החבלנים חלה ירידה בכמות המבקרים בבית העלמין היהודי בהר הזיתים

מנתוני הדו"ח של עמותת 'ירושלים אחת' אשר בדקה את המצב מבחינה ביטחונית באזור הר הזיתים ורכס הר הזיתים – ראס אלעמוד (ושכונת מעלה זיתים), א-טור (ובית החושן), דרך העופל, בית העלמין בהר הזיתים, מלון שבע קשתות, פרויקט עמק צורים, ומניתוח נתונים מפורטים לגבי הפעילות החבלנית עולה כי בינואר 2011 הייתה עליה בהשוואה לפעילות שבוצעה באזור באוקטובר 2010, ובדצמבר 2010.

מהנתונים עולה כי באוקטובר 2010 אירעו 35 אירועים ובחודש דצמבר 2010 – 32 אירועים ובחודש ינואר 2011 אירעו 45 אירועים שמהווים כ- 50% עלייה בכמות האירועים. עליה זו נובעת בעיקר מכמות אירועי ידויי אבנים בראס אלעמוד בסמוך לשכונת 'מעלה הזיתים' שנחנכה בשבוע שעבר. עיקר הפעילות הינה יידוי אבנים לעבר רכבים (מתבצע יידוי גם על מבנים ועל אנשים).

כמות האירועים בדרך יריחו (מזרחה מראס אלעמוד) בחודשים שנבדקו באוקטובר 2010 - 13 אירועים, בדצמבר 2010 – 12 ובינואר 2011- 12 אירועים. לגבי כמות האירועים בבית העלמין: באוקטובר 2010 - 4 אירועים, בדצמבר 2010 – 3 ובינואר 2011 – 5 אירועים. שאר האירועים נקודתיים יותר- כך שניתן לומר שהאירועים מתרחשים בעיקר בראס אלעמוד, בדרך יריחו ובבית העלמין.

עוד עולה מהדו"ח כי בתוך בית העלמין מתחלקים האירועים לאזורים 33% מהאירועים מתרחשים בחלקת גור, 17% אחוזים בחלקת התימנים, 17% חלקת אבוחצירה וכן 17% בציר אפגניסטן, חלקת אפגניסטן 8% ובחלקת הגניסה מתרחשים גם כן רק 8% מהאירועים בתוך בית העלמין.

בית העלמין:

1. הרב גלבשטיין, מנכ"ל חברה קדישא בירושלים, מפרט כי החברה קדישא עוסקת בעיקר בארגון לוויות, אירועים בבית העלמין, ומכירת חלקות קבר. בהיבטים הללו, קשה לרב להצביע על שינוי לטובה או לרעה, לטעמו אין שינויים מהותיים.

2. לחברה קדישא יש שירות ליווי למשפחות הבאות לבקר את יקיריהן. בשירות הזה לא מורגש שינוי בדרישה.

3. לטעמו, אנשים שיש להם קרובים במקום או קשר אחר למקום - לא ימנעו מלקבור את יקיריהם או לבקר בגלל אירוע בטחוני זה או אחר.

4. עם זאת, לעניין מבקרים חדשים ועסקאות חדשות, ציין הרב גלבשטיין כי מורגש שרף הפחד של אנשים עלה.

בהשוואה לאירועי פח"ע בירושלים, אין בהכרח קורלציה בין עלייה בכמות האירועים בירושלים לבין עלייה בכמות בהר הזיתים. עם זאת, גם בהר הזיתים וגם בירושלים חלה עלייה בכמות האירועים מאז ינואר 2010 עם זאת, נראה שגם בהר הזיתים וגם בירושלים – יש עלייה בכמות הפעולות מינואר ואילך אולם בירושלים מדובר בתקופה החמה ביותר זה שנתיים.

מבחינת ההשלכות התיירותיות, מראיונות שנערכו עם אנשי שטח העוסקים בתיירות בהר הזיתים, נראה שלמרות עלייה מתמדת במספר הפונים למרכז ההסברה, באתרים מסוימים ניכרת השפעה של אירועים ביטחוניים על הגעת מבקרים – גם בטווח הקצר, וגם בטווח ארוך יותר.

שלמה רבינוביץ, רכז 'ירושלים אחת': "מערכת הביטחון חייבת להחזיר לעצמה את השליטה בהר הזיתים ולאפשר ניהול של חיים תקינים עבור תושבי שכונת 'מעלה הזיתים' ומתן אפשרות למבקרים לטייל באזור ולפקוד את בית העלמין היהודי העתיק, רק הגברת הנוכחות והחזרת ההרתעה תביא לעצירת ההדרדות הביטחונית בהר הזיתים"