דוח ברודט

(הדופק הבטחוני)

במשרד הביטחון זועמים על האוצר: מנכ"ל משרד הביטחון, האלוף (מיל.) אודי שני שלח היום איגרת פנימית להנהלת משרד הביטחון בה כתב כי "בעקבות המניפולציות השנתיות הקבועות ערב העברת תקציב המדינה, ברצוני להבהיר לאנשי מערכת הביטחון כי בניגוד לפרסומים הבלתי מבוססים בימים האחרונים, מערכת הביטחון לא ביקשה ולא תבקש תוספת תקציב, כפי שלא עשתה מאז אומץ מודל ברודט ב-2008 על ידי ממשלת ישראל. אנו ממשיכים להיות מחויבים באופן מלא לתקציב שנקבע בוועדת ברודט"

(דופק החינוך)

בישיבת הממשלה שהתקיימה הבוקר, ניתנה סקירה בנושא התכנית הכלכלית אשר במסגרתה הוצג כי, תקציב הביטחון גדל ב- 26% בעשור האחרון. שר החינוך, ח"כ גדעון סער, התייחס לנתונים ואמר כי, "אי אפשר להמשיך בהגדלת תקציב הביטחון לצד המשך הפגיעה בשירותים הניתנים לאזרח. חייבים לשנות כיוון ולשנות סדרי עדיפויות. צריך דו"ח ברודט לחינוך כמו לביטחון"