דוד חטואל

(בארץ)

"כל אחד מאיתנו יכול לבחור אם להבנות מהניסיון או ליפול ממנו", אמר דוד חטואל שאיבד את משפחתו בפיגוע לפני 700 תלמידים מבתי ספר שונים שיצאו למסע ישראלי. דוד חטואל שאיבד לפני שמונה שנים את אשתו טלי שהייתה בחודש השמיני להריונה, ואת ארבע בנותיו בפיגוע ירי בציר כיסופים, יצא למסע ישראלי עם תלמידיו בבית הספר אותו הוא מנהל