גשר פיראטי

(מתגייסים למען הסביבה)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרי משטרת ישראל, הרסו ופינו גשרים בלתי חוקיים שהוקמו על ידי מסיגי גבול לצורכיהם האישיים על חשבון הקרקע הציבורית באיזור נחל אלכסנדר