shanayגל מחודש של גניבת תשתיות של חברת החשמל פוקד את מחוז ירושלים של החברה, מחודש מינואר 2010. זאת, לאחר תקופה ארוכה של שקט יחסי. מדובר בגניבת שנאים (טרנספורמטורים), כבלי חשמל (נחושת), תיילי חשמל (נחושת) ועוד

רוב גניבות השנאים, נעשות מעמודי חשמל שמזינים תאורות כבישים ורמזורים בצומת עטרות, בכביש 45, בכביש 443, בכביש 60, בכביש 90 – חוצה שומרון ועוד.

רמת הגניבות והתעוזה של הגנבים מתגברת מיום ליום. כשצוותי חברת החשמל התקינו שנאים חדשים, במרבית המקומות הגניבה החוזרת התרחשה כבר ביום שלמחרת. מעבר לנזק הכלכלי האדיר שנגרם לחברת החשמל, כ- 400,000 ₪ מתחילת השנה ועד היום, מהוות הגניבות גם סכנה ממשית לנהגים בכבישים.

למשל, בצומת עטרות, כביש 45 (מחסום עטרות הישן) - הרמזור לא עבד במשך שבועיים בגלל גניבת השנאים הממוקמים מאחורי החומה בביר – נבאללה. לאחר העברת העמוד לפני החומה, חודשה אספקת החשמל לרמזור, ובדיוק לאחר שבוע, שוב נגנבו השנאים ונפסקה פעולת התאורה והרמזורים בצומת.

הפגיעה במתקני החשמל עלולה לגרום גם לסכנת חיים של ממש, מאחר והחשמל עדיין זורם, כל קירבה לאזור הגניבה היא קירבה מסוכנת ביותר לחוטים חשופים.

חברת החשמל עושה רבות על מנת למנוע את הגניבות, כולל סיורים תכופים בשטח. בשבוע שעבר (20.7.10) התקיימה פגישה של חברת החשמל עם מפקד מחוז ש"י ( "שומרון ויהודה">שומרון ויהודה ) של משטרת ישראל, אשר נתן ביטוי לכך שהמשטרה תיערך לפעולת מניעה.

ביום רביעי האחרון (21.7.10), הרגישו תושבי ירושלים על בשרם, הפסקות חשמל, בשל ניסיון גניבה של כבל תת-קרקעי. לאחרונה, נגרמו הפסקות חשמל במיוחד באזור התעשייה תלפיות, שם הופסק החשמל למרבית בתי העסק והמלאכה, הפעם בשל פגיעה של קבלני חפירה בכבלים תת-קרקעיים. יש לציין, שקבלני החפירה בעיר אמורים לקבל אישורי חפירה מחברת החשמל, לאחר שזו בוחנת את תוואי החפירה ומאשרת שאין בנמצא ציוד שלה.

"לצערנו", מציינים בחברת החשמל, "יש קבלנים שלא פונים אפילו לבקש אישור, הם פוגעים בציוד החברה, גורמים להפסקות חשמל ולנזקים כלכליים לתושבי העיר ולבעלי העסקים בה".