גן לאומי

(מתגייסים למען הסביבה)
עין יהודה

הנהלת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, אישרה תקציב לפרויקט גן לאומי עין יהודה שבמועצה האזורית עמק המעיינות, במסגרתו יוקצו כ-3.5מליוני שקלים לצורך שיקום ופיתוח מעיין עין יהודה והפיכת המעיין לגן לאומי אשר ישמור על המעיין ועל המגוון הביולוגי הקיים בו כיום.

(צפון)

מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, פעלו השבוע בצפון הכנרת, צפונית לגן לאומי כפר נחום בשטח של כ-350 דונם. מסיגי גבול נוהגים לרעות עדרים בשטח זה ללא היתר מרעה ותוך כדי פגיעה בגידולים של חקלאים המעבדים את הקרקע כחוק בקרקעות סמוכות.