היום (ד'), החליטה ועדת המכרזים של חברת החשמל כי משרד גיתם BBDO בראשות משה תאומים, הוא הזוכה במכרז יועץ התקשורת של חברת החשמל. משרד גיתם הוא אחד המשרדים הגדולים והחשובים בין יועצי התקשורת בישראל. קדם לבחירה היום, הליך מכרזי, במהלכו הגישו שורה של משרדים מן המובילים בארץ את מועמדותם לתפקיד. ארבעת המשרדים שענו לקריטריונים שהוגדרו למכרז ואשר קיבלו את הניקוד הגבוה ביותר בשלב הראשון עלו לשלב הסופי של המכרז

כלים

בשבוע שעבר הציגו ארבעת המועמדים הסופיים את הצעותיהם בפני ועדה מקצועית של החברה. לאחר בדיקת הניקוד הסופי וההצעות הכספיות, נבחר, כאמור משרד גיתם לשמש כיועץ התקשורת של החברה למשך שנה. על פי תנאי המכרז, תוכל החברה להאריך את כהונת היועץ החדש לתקופה מירבית של שנתיים נוספות.

עם סיום הליך המכרז, אמר מנכ"ל חברת החשמל, "עמוס לסקר">עמוס לסקר , שחברת החשמל נמצאת כבר זמן רב "בעין הסערה" במספר לא מועט של נושאים, ביניהם הדיונים הממושכים לשינוי המבני ולשינוי הארגוני בחברה, הדיון הציבורי סביב הקמת תחנה פחמית נוספת, פרויקטים גדולים מאוד להפחתת פליטות ופרויקטים אחרים בתחום איכות הסביבה ועוד, וכי הטיפול התקשורתי בתדמית החברה הוכח כאחד הנושאים החשובים למיצובה העסקי והחברתי.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS