גיזו

(איזור מודיעין)
מטה יהודה: אורווה בלתי חוקית שהוקמה כפלישה לאדמות מדינה פונתה בעקבות פעילות האכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל

אורוות סוסים שהוקמה ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות מדינה בכפר גיזו במטה יהודה, פונתה עצמית ע"י מסיג הגבול שניסה להרחיב את חצרו על חשבון הקרקע הציבורית, בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל. הפולש העדיף לבצע פינוי עצמי כדי להימנע מתביעות כספיות ופליליות בגין פלישתו