בדיון בוועדה לביקורת המדינה שנערך היום (יום שלישי 15.06.10) סוכם כי יגובשו נהלים חדשים לדרכי המינוי של רבני השכונות ולקביעת מידת התאמתם לתפקיד. מנכ"ל המשרד לשירותי דת אביגדור אוחנה קבע כי ארגון רבני צהר יהיה שותף בניית הנהלים החדשים להגדרת תפקידיו של רב שכונה, סמכויותיו והכשרתו

כלים

את הדברים אמר המנכל בוועדה לביקורת המדינה שהתקיימה היום (יום שלישי 15.06.10) ביוזמתם של רבני צהר, ועסקה בסעיף רבני השכונות אשר הופיע בדו"ח מבקר המדינה וחשף ליקויים חמורים בהתנהלותם של חלק מרבני השכונות. בין היתר אי דיווח על שהייה בחו"ל וחופשות, היעדר פיקוח ומעקב על עבודתם והיעדר הגדרת תפקיד.

דברי המנכ"ל אוחנה נאמרו לאחר שמנכ"ל צהר הרב ד"ר משה בארי ערך סקירה קצרה של פעילות צהר בהכשרת רבנים בקהילות מעורבות של דתיים וחילונים, תהליך הכולל את חשיפת צורכי השכונה, הגדרת יעדים ובדיקה של מידת ההתאמה האישית, הפסיכולוגית והפדגוגית של הרב לקהילה אותה הוא עתיד לשרת.

ראש מיזם צהר לחקיקה הרב אוריאל גנזל אמר כי כיום הקריטריונים היחידים בבחירת רב שכונה הם רקע תורני ובקיאות בהלכה, מבלי לתת את הדעת ליכולתו וכישוריו של הרב לתת מענה ושירות ראויים לציבור עליו הוא אמון.

חבר הכנסת ניצן הורוביץ ממרצ הוסיף על הדברים ואמר כי דווקא האוכלוסייה החילונית בעיר היא זו הנדרשת לשירותיו של רב השכונה. לדבריו: "במציאות שבה רבנים רבים מגיעים מרקע שונה כל כך ומתקשים לתקשר עם האוכלוסייה בשכונה שבה הם מכהנים, קיימת החמצה, וחבל".

נציג משרד האוצר דחה את טענות הרבנים שהשתתפו בדיון ואמר כי אין אמת בטענה כאילו יש איתם הסכם הפוטר אותם מחובת הדיווח על עבודתם. ממלא מקום יו"ר הועדה חבר הכנסת עתניאל שנלר סיכם את הדיון בדרישה מהמשרד לשירותי דת לקבוע דרכי מינוי ראויות לבחירת רב שכונה ולעשות זאת בשיתוף הציבור וגופים המתמקצעים בכך. שנלר ציין כי ראוי לחתום על הסכם עבודה חדש אשר יכלול שיפור בהסכם שכרם של הרבנים, גם במחיר צמצום מספר הרבנים המכהנים.