mun_smallפרויקט ה MUN הינו פרויקט עולמי הנתמך ע"י האו"מ ומנוהל בארץ ע"י ביה"ס האמריקאי הבינ"ל במטרה להכשיר בני נוער להידברות, שיתוף פעולה ופתרון סכסוכים בדרכי שלום ע"י פעילות המדמה את פעילות האו"ם. תלמידי בתי הספר השונים מייצגים מדינות שונות במסגרת ועדות העוסקות בנושאים בהם עוסק האו"מ. תלמידי עירוני ה', מכתות י"א וי"ב, ייצגה השנה את רוסיה ב 8 ועדות שונות שעסקו בנושאים כגון: שיתוף פעולה אזורי, צמצום מרוץ החימוש, פתרון סכסוכים, זכויות אדם, בעיות חברה וכלכלה וסחר ופיתוח. ועדה נוספת תפקדה כמועצת הביטחון.

בית הספר האמריקאי הבינלאומי, באבן יהודה, אירח את הועידה במשך 3 ימים בהם התקיימו הדיונים בשפה האנגלית על פי כל כללי הדיפלומטיה לרבות לבוש רשמי לבנים ולבנות . כ – 500 תלמידים מכל רחבי הארץ, מהגדה המערבית ומאוסטריה השתתפו בישיבות השונות שנוהלו על ידי בני הנוער. מסגרת ההכנות לוועידה התלמידים עשו עבודת חקר יסודית בנושאי המדינה אותה ייצגו. נתנאלה, שייצגה את רוסיה במועצת הביטחון: "רוסיה מנהלת את יחסי החוץ שלה באופן מרשים ביותר ודואגת תמיד לאינטרסים שלה, ללא היסוס. לא תמיד הזדהיתי עם העמדות שייצגתי בשם רוסיה בוועידה, אבל תמיד התרשמתי מיכולתה של האימפריה הרוסית לשחק תפקיד חשוב במערך העולמי".

הדס, שהשתתפה בוועדה ה-8: הועדה עסקה בסכסוך במזרח התיכון. "זו הועדה היחידה בה ייצגנו את עצמנו ולא דיברנו בשם מדינה אחרת. בוועדה לקחו חלק תלמידים יהודים וערבים. הנוער הערבי הגיע מבתי הספר בישראל ובירושלים המזרחית. למרות היותי חיפאית המתגוררת בעיר מעורבת,זאת הייתה חוויה חדשה עבורי. את הועדה ה – 8 הובילו שני מגשרים: האחד יהודי והשנייה ערבייה שעסקו בעיקר ביכולת שלנו לדבר על דברים באופן רגיש אך גם בהיר ומדויק".

"לוועידה, קדמו 5 מפגשי הכנה בבית הספר האמריקאי הבינלאומי. בהם נפגשנו להיכרות, גיבוש, צפייה בסרט "הבטחות", שעוסק בקונפליקט, ושיחות שבהן כל אחד ביטא את עצמו. הפגישות נועדו להעניק למשתתפים כלים לדון בקונפליקט הישראלי פלשתינאי באופן מכבד מבלי להתפרץ באופן פרודוקטיבי. הודות למפגשים אלה פיתחנו אמפתיה המתבססת על הערכה הדדית שבני אדם צריכים לחוש זה כלפי זה, מעצם היותם בני אדם".

"בוועדה ה-8 הבנו שהמציאות, מורכבת מכפי שנדמה. למדנו את ההיסטוריה והמציאות מנקודות ראות חדשות והבנו כי שיחות המנוהלות מתוך הקשבה וכבוד הדדי מאפשרות לשני הצדדים לפתח תפיסת עולם רחבה המאפשרת לראות את הנושא מכל היבטיו". הצענו לקיים תכניות משותפות לבתי הספר שיכללו טיולים משותפים, יבנו אתר אינטרנט שיציג עמדות מכל הקשת הפוליטית, תנועות נוער שיפגשו ביניהן ומפגשי הסברה להורים הרוצים ליצור לילדיהם עתיד שונה. האהדה וההערכה להן זכו ההצעות גרמו לנו לחשוב שמימושן אפשרי והן עשויות להוות צעד חשוב לקראת שלום בינינו לבין הערבים".